R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Welkom op onze Homepage

Kerkdiensten en Corona

Met de nieuwste richtlijnen van het RIVM hebben de Nederlandse bisschoppen protocollen opgesteld waarlangs de kerkdeuren tijdens de viering van de eucharistie weer open mogen ná Pinksteren. Vanaf 1 juni tot 30 personen en vanaf 1 juli tot maximaal 100 personen ... >>>

Pinkstergebed

 

 

Kom Schepper Geest en bouw Uw woning in mijn ziel

opdat Uw troost mij immer zal omringen
Uw wijsheid heel mijn wezen
lichtend kan doordringen
en U altijd voor mij online zult zijn

Kom Schepper Geest
Trooster Alwijze Algoede
en bouw Uw woning in mijn ziel.

 

Oeke Kruythof

Rozenkransgebed vanuit "Het Korenveld" 

Iedere woensdag in mei om 17.00 uur bidden de zusters van de Geestelijke Familie "Het Werk" vanuit Huize "Het Korenveld" te Mekelbeek live de rozenkrans op  Radio Maria Nederland

Parochiemissen op YouTube

Omdat het in deze tijden niet verantwoord is om op fysiek wijze aan kerkdiensten in onze parochie deel te nemen hebben we meerdere H. Missen opgetekend en op YouTube geplaatst. Zie meer >>>

Televisie-missen uit Schinnen t/m Pinksteren

Meer Eucharistievieringen op internet te volgen

De komende zondagen zal vanuit de dekenale St. Dionysiuskerk in Schinnen de eucharistieviering live te volgen zijn via de lokale omroep Zo-Nws.

Deze heilige Mis begint telkens om 10.00 uur.

 

Op 3 mei zal bisschop Harrie Schmeets in de H. Mis voorgaan.

Lees meer >>>

Nu vanwege de coronacrisis alle publieke eucharistievieringen tot 1 juni afgelast zijn, is het mogelijk om via internet een besloten mis te volgen, die op verschillende plaatsen worden opdragen. Onderstaande kerken in Limburg zenden regelmatig een eucharistieviering uit.  Klik hier voor een overzicht >>>
(Tekst overgenomen van Nieuwsbrief 27-03-2020, Bisdom Roermond)

Opening kerken voor stil gebed

Schinnen: iedere zondag van 10.00-12.00 uur

Puth: iedere zondag van 13.00-15.00 uur en iedere woensdag van 13.00-15.00 uur

Oirsbeek: iedere zondag van 11.00-13.00 uur

Doenrade: iedere zondag van 08.30-09.30 uur

Schinveld: iedere zondag van 11.00 tot 12.00 uur

Merkelbeek: iedere donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

Bingelrade: zondag van Pasen t/m Pinksteren van 11.00-12.00 uur

Jabeek: iedere zondag van 11.00 – 12.00 uur

De NL Bisschoppen vragen ons om in deze moeilijke (Corona) tijd onderstaand gebed te bidden.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. >>>