R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Aanmoediging voor wat goed is 

Het was mooie bijeenkomst op het gemeentehuis in Nuth, waar een jeugdlintje werd uitgereikt aan jongeren, die veel goeds voor anderen hadden gedaan en nog doen. De een offerde elke woensdagmiddag op om met mensen uit een ander land met spel en gesprek bezig te zijn, twee anderen maakten mensen blij door als dj te zorgen voor verschillende soorten muziek om daarmee mensen in een feeststemming te brengen. Een ander tenslotte kreeg een onderscheiding voor zijn inzet bij fanfare, schutterij, parochie en andere activiteiten. Hiermee gaf de gemeente een boodschap af die voor ons allen belangrijk is: breng het goede, dat ook gebeurt, onder de aandacht van vele mensen. Ik moest denken aan het vormsel dat ligt in hetzelfde verlengde. Daar gaat het ook over het ontvangen van de goede geest en daar mee werken. Zo krijgt kerk en maatschappij een positieve impuls.  

Heel vaak zien wij dat figuren uit de bijbel zich pas laten horen wanneer een aantal dingen verkeerd gaan. Zo heeft Johannes de Doper een categorie mensen aangesproken, die zich wel mooi voordoen, maar niet goed handelen: de farizeeën en sadduceeën die een hoogmoedige houding aannemen en zelfs God aan zich willen onderwerpen. Hij noemt ze adderengebroed. Toch haalt dat niets uit. Want Jezus zal er later vaak mee botsen. Het verschil tussen Johannes de Doper en Jezus is dat Hij de mensen zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Met andere woorden. Hij spreekt de mensen meer aan op wat er aan goede dingen in hun leeft. En weet hun leven te vullen met Geestkracht en liefde.

Misschien heeft de Kerk in het verleden te veel de nadruk gelegd op wat verkeerd was. Daardoor hebben mensen zich geblokkeerd gevoeld en hun leven werd getekend door minderwaardigheid en schuldbesef. Waar de Kerk juist inspeelt op het goede voelen mensen zich erkend en zijn bereid om daaraan te werken. In onze tijd is het woord dialoog heel belangrijk: wij zijn gesprekspartners van elkaar, ook op het gebied van de godsdiensten. Door de dialoog komen mensen elkaar tegen op het gebied van werken aan vrede en vreedzaam samenwonen. Maar ook op het gebied van het beleven van het geloof groeit waardering voor elkaars traditie. Zeker in het toe groeien naar Kerstmis breekt het licht van Jezus’ verlossing door, waar mensen elkaar zoeken en opzoeken. En waar juist het goede gezien en benoemd wordt. “Ik weet iets goeds van jou” schreef Phil Bosman van de Bond zonder naam al. Wanneer wij elkaar zo tegemoet treden en dat ook benoemen zal dat zijn weerslag hebben op onze omgang met God en met elkaar. Het is als letlicht: kosten weinig energie en geven voldoende licht. Mogen wij op die manier ons voorbereiden op dat mooie feest van Jezus geboorte.

Huub Adema