R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Afspraken ziekenzalving en/of kerkelijke uitvaart

HOE REGEL IK EEN ZIEKENZALVING OF EEN KERKELIJKE UITVAART

Hoewel de nieuwe deken en pastoor Honings nog niet officieel is geïnstalleerd, is het pastorale team vanaf 16 september al van start gegaan. Dit bestaat uit pastoor Adema en pastoor Honings, geassisteerd door kapelaan Gorissen.

Deze drie priesters zullen in principe zorgen voor de invullingen van de H. Missen en bijzondere vieringen in de parochies in Amstenrade, Bingelrade, Doenrade, Jabeek, Merkelbeek, Oirsbeek, Puth, Schinnen en Schinveld. Gelukkig kunnen zij daarbij ook nog een beroep doen op pater Hoedemakers en diaken Van Hees. Er is ernaar gestreefd om  zoveel mogelijk de gebruikelijke gang van zaken in de verschillen de parochies doorgang te laten vinden. Soms zijn er aanpassingen nodig geweest en we hopen dat u daarvoor begrip kunt opbrengen.

Wat echter zeker aangepast moest worden is de gang van zaken rondom begrafenissen. In het verleden kon men in het geval van een overlijden contact opnemen met de plaatselijke pastorie of pastoor. Dit is nu vaak niet meer mogelijk, omdat er niet overal meer een pastoor woont in de pastorie. Soms is er een alternatief in de vorm van de koster of een andere contactpersoon. Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen duidelijk en gemakkelijk is om een begrafenis te regelen, zijn er enkele afspraken gemaakt. Het tijdstip van een uitvaartdienst is in principe vastgelegd op 10.30 uur. We begrijpen dat dit niet altijd de wens van de nabestaanden is, maar omdat slechts drie priesters beschikbaar zijn om een uitvaartmis te doen en daarmee rekening moeten houden in hun agenda’s, is voor een vast tijdstip gekozen. Om een ziekenzalving of begrafenis af te spreken is er één centraal telefoonnummer gekozen: 06 – 5131 8457. Via dit nummer is zal er voor gezorgd worden dat er een contact tot stand komt voor zowel nabestaanden als uitvaartondernemers. Een andere weg om tot afspraken te komen is er niet meer.