R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Allerlei vieringen afgelast

De onlangs afgekondigde overheidsmaatregelen waarin samenkomsten worden opgeschort tot minimaal 1 juni hebben ook voor onze parochies verregaande consequenties. Eerste heilige Communie, heilig Vormsel en doopvieringen zullen we daarom allemaal moeten uitstellen.
Tegelijk beseffen we dat een dergelijk besluit niet een week tevoren genomen kan worden. In verband met de voorbereidingen op deze feesten is een tijdige beslissing wenselijk en die ligt er nu. Omdat het voor iedereen in Nederland een onzekere tijd is, zetten we het geheel dus als het ware in de spreekwoordelijke ijskast. De voorbereidingen op communie en vormsel zijn na het sluiten van de scholen online voortgezet waardoor die voorbereiding voor een groot deel is afgerond. We kunnen dus in de toekomst op vrij korte termijn besluiten om een communieviering/vormselviering te houden.
Doopsels kunnen, zoals nu ook gebruikelijk, later opnieuw worden afgesproken.
We vinden het uiteraard zeer jammer voor de kinderen die zo toeleefden naar deze bijzondere gebeurtenissen.
Tegen al deze kids kunnen we maar één ding zeggen: Wij vinden het héél jammer maar we gaan er zeker op een later tijdstip een net zo mooie viering van maken! We hopen en bidden dat we juist nu als gelovige mensen, nu er allerlei offers van ons worden gevraagd, kracht mogen putten uit ons geloof.
Dat de heilige Geest ons de kracht mag geven om al die moeilijke beslissingen te kunnen accepteren.
Juist Communie, Vormsel en Doopsel zijn van die vieringen waarin we voelen dat God door Jezus héél dicht bij ons komt.
Als we eraan denken dat we dit nu alleen een tijdje moeten opschuiven, kunnen we toch ook al verbonden zijn met de inhoud van al die vieringen: God wil het leven met ons delen door Jezus. In deze vastentijd waarin we denken aan het zware kruis dat Hij voor ons heeft gedragen, mag ons dat helpen om zelf ook door te zetten, niet op te geven, en vooruit te zien: dit gaat voorbij, we blijven met hoop vooruit kijken!
God laat ons, zijn mensen, nooit alleen. We zullen even door de zure appel heen moeten bijten maar daarna komt zeker een periode waarin we met des te meer vreugde alsnog de hierboven genoemde feestelijke vieringen kunnen houden.