R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Beekdaelen gaat opnieuw stemmen

In de afgelopen week is gekozen voor een nieuwe raad van de pas opgerichte gemeente Beekdaelen. Als je de programma's bekeek en de mensen beluisterde om in de nieuwe gemeente te blijven werken aan een leefbare en veilige samenleving was de visie daarop heel verschillend. Het was aan de kiezer waar zij zelf het meeste heil in zagen. Het is mooi dat mensen zelf mogen kiezen voor de invulling van een beleid. En de bal ligt nu bij de politici om er wat goeds van te maken.

Het zich inzetten voor een betere wereld hoort ook bij het geloven in Jezus. Al lijkt het alsof veel wensen niet in vervulling gegaan zijn, toch heeft het leven in geloof een bepaalde continuïteit. Het lijkt alsof de wereld aan het einde van zijn latijn is, toch wil de Kerk ons bemoedigen en ons voorhouden. De angst voor de toekomst, het geweld in de wereld, ook in onze eigen omgeving, en de ontevredenheid mogen niet het laatste woord hebben. Mensen die moedeloos zijn worden aangemoedigd om de blik naar boven te richten en opnieuw te kiezen voor Jezus die onze Heiland en verlosser wil zijn. In deze tijd van het kerkelijk jaar. de Advent, richten wij onze blik op Hem en vragen Hem ons te helpen bij bouwen aan de hemel op aarde.

Het bezoeken van kerstmarkten is niet voldoende en ook niet het houden van kerstmaaltijden. Belangrijk is het ook om tijd te nemen voor God en tot ons toe te laten wat Hij ons te zeggen heeft. Daarvoor zijn momenten van stilte en rust nodig. En niet te vroeg beginnen met kerstboom en kerststal. Het woord wachten en verwachten horen bij elkaar. Niet meteen grijpen naar wat we willen hebben, maar het geboortefeest van Jezus de tijd gunnen om te rijpen. Dan zal de komst van Jezus een echte vreugde zijn

Geschreven op: 26-11-2018