R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Bescheidenheid en goedheid

In Midden Limburg maakte ik het mee dat bij een bonte avond, een muziekuitvoering of een andere bijeenkomst de pastoor uitgenodigd werd en door een bestuurslid werd verwelkomd. Deze bracht je dan naar een gereserveerde plaats voor in de zaal. De burgemeester en wethouders zaten daar ook. Je voelde dat je aanwezigheid op prijs werd gesteld. Toch was er ook het gevoel dat je bevoorrecht werd en de vraag kwam op: "je bent toch niet meer dan de anderen die daar aanwezig zijn". Toch merk je ook wanneer geen plaatsen gereserveerd dat mensen hun eigen kring uitzoeken. Wanneer je op een stoel wilt plaats nemen klinkt nogal een keer "hier zit al iemand"en ter illustratie siert een tas reeds de zitting  Je eigen plek vinden is op zo'n moment niet altijd vanzelfsprekend.
De manier waarop mensen zich op een bijeenkomst gedragen, zegt vaak ook iets over de betreffende persoon. Ze vinden het belangrijk om vooraan te zitten of juist achterin. Ze sluiten aan bij vertrouwde mensen en onbekenden moeten hun eigen plek maar zoeken. Jezus slaat dit alles gade, wanneer hij in een huis van een belangrijk man wordt uitgenodigd. En houdt dan ook een tafelrede voor de bezoekers: "wanneer iemand je uitnodigt op een bruiloft, neem dan niet de belangrijkste plaats in. Want misschien is die plaats gereserveerd voor iemand die belanrgijker is. Het is dan een afgang als je naar een andere plaats wordt verwezen. Maar ook voor de gastheer had Jezus een boodschap: "nodig ook eens mensen uit die je niet kunnen terug nodigen omdat zij nauwelijks wat bezitten, dan ben je een echte gastheer".  Een prachtige boodschap die ieder naar zijn eigen situatie kan invullen.
In onze kerkgebouwen zijn onze gasten vaak heel bescheiden. De plaatsen vooraan zijn gevuld met een collectant en/of lector. De meesten zitten bescheiden achterin. Hier is het woord van de Heer ook van toepassing: "vriend, kom hogerop". Wees dan niet te bescheiden om op die uitnodiging in te gaan.