R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Betere tijden breken aan

De belevening dat we leven in een goede of slechte tijd is heel verschillend. Iemand die naast een betaalde baan ook nog wachtgeld geniet, beleeft de tijd als goed. Maar wanneer op een bepaald moment hierop de kritiek toeneemt, ervaart het dan als een moeilijke tijd. Een moeder die van de bijstand leeft en ook nog op van alles gekort wordt, ziet deze tijd als moeilijk. Mensen die zich tekort gedaan voelen door allerlei maatregelen of vinden dat ze te weinig beloning krijgen, nemen een ontevredenheid waar die doorwerkt in hun werk. Mensen die de armoede van het verleden hebben mee gemaakt daarentegen zijn dankbaar voor deze tijd en zeggen: we hebben het nog nooit zo goed gehad. Maar mensen die in hun ziek zijn en beperking de bezuiniging aan den lijve ondervinden, vinden nu dat zij veel moeten missen wat zij werkelijk nodig hebben. Ook jongeren, die in hun groei naar volwassenheid met zichzelf en anderen in conflict zijn, zien uit naar een andere tijd. Verlangen naar een betere tijd is niet voor iedereen hetzelfde. Verlangens zijn nodig, maar ook de vervulling daarvan geeft mensen vertrouwen en vreugde. 

 

In de advent horen verlangen en vervulling bij elkaar. Zo spreekt de profeet Jesaja van een woestijn die vruchtbaar wordt. Maar ook van mensen die weer vertrouwen krijgen in het leven. Mensen komen opnieuw tot leven omdat ze verlost zijn van hun gebrekkigheid en hindernissen. Dit verlangen wordt zichtbaar, wanneer Jezus in het leven van mensen binnen treedt. Dat is niet op het moment van zijn geboorte, maar de tijd dat Hij mensen ontmoet en geneest. “Blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen. Doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. Joannes, die twijfelde of Jezus wel degene was, die Hij aangekondigd heeft, moet nu wel in Hem geloven. “Johannes is een groot mens”, zegt Jezus, “want hij kondigde de komst van Jezus aan”. Maar degene die in Jezus gelooft is oneindig veel meer dan wat Johannes was. Johannes riep de mens op tot bekering, een nieuwe levensstijl, Jezus geeft de mensen een nieuwe tijd van leven

Vreugde is het kenmerk van christenen, die leven in verbondenheid met Jezus. Blijde mensen zijn soms irritant voor mensen die alleen maar bezig zijn met zorgen en problemen. Zij begrijpen niet hoe mensen blij kunnen zijn in deze zo moeilijke tijd. Maar blijde mensen werken vaker ook aanstekelijk op anderen. Je wordt mee genomen in een atmosfeer van vertrouwen en vreugde. Voor christenen is de wereld niet anders dan voor mensen die niet in Jezus geloven. Maar zij gaan er wel anders mee. Zij zijn zich bewust van hun kleinheid en onmacht, maar weten ook de grootheid van God te duiden. Dat geldt zeker voor kerstmis. Jezus zoeken, vinden en ontmoeten is het mooie dat wij met Kerstmis mogen meemaken.

Huub Adema