R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Bij het afscheid van collega Houben

Van zijn ouders kreeg hij de prachtige naam Lucien mee. Daarin lag ook zijn bestemming: geroepen om licht te geven. Hij was gezegend met een goed verstand dat bij het bestuderen van het kerkelijk recht goed van pas kwam. Hij was goed op de hoogte van de regels, wist zijn kennis op een geordende wijze te gebruiken en had de gave om boeiend te doceren. Graag had hij zijn studie willen afronden  met een promotie, maar de bisschop had hem nodig in zijn bisdom.

 

Voor de eerste keer ontmoette ik Lucien toen hij pastoor werd in Oirsbeek en Doenrade. Gaandeweg groeide ook tussen ons beiden het besef dat samenwerking meer dan ooit geboden was. In zijn pastoraal bezig zijn voelde ik hoe hij begaan was met de mensen en hen ook de weg naar God en de Kerk wilde wijzen. Veel zorg en tijd besteedde hij aan de liturgie. Hij had groteeerbied voor de eucharistie en gaf in de preek altijd een boodschap mee. Sommigen vonden hem te geleerd en anderen vondendat hij wezenlijk iets te zeggen had. Veel tijd besteedde hij aan de doop- en huwelijksvoorbereiding. Op bijeenkomsten wist hij op inspirerende wijze zijn gedachten te presenteren over hoe je bepaalde dingen moest aanpakken. Door zijn kwetsbare gezondheid heeft hij In zijn pastoraat ook de pijn moeten ondervinden van het wel willen, maar niet kunnen uitvoeren van zijn taken. Maar ook de pijn dat hij niet begrepen en aanvaard en zelfs afgewezen werd. Als een Brandaris wilde hij oriëntatiepunt zijn in woelig, maar soms ook ondiep water en zag hoe vele schepen  hun eigen traject kozen. Dat maakte hem bezorgd en verdrietig.

 

Vorig jaar oktober werd duidelijk hoe broos zijn gezondheid was. Hij wilde wel, maar kon eigenlijk niet meer. Dat was voor hem moeilijk te accepteren. Hij bleef zich geven tot het niet meer kon. Hij geloofde niet dat zijn leven ten einde liep, want het wasnog niet voltooid. Veel respect heb ik voor de manier waarop hij karakter toonde en zonder eigen voordeel opkwam voor mensen. Hij was een markante persoonlijkheid. Niet altijd gemakkelijk voor zichzelf en anderen, maar trouw aan datgene waarvoor hij zijn leven gegeven heeft. Moge God voltooien wat hij wilde bereiken: bewust leven in verbondenheid met God.