R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Communicanten oefenen voor Lichtmis

Op donderdag 31 januari 2019 gingen de communicanten, begeleid van ouders van de werkgroep, van school naar de kerk. Daar werden ze door de pastoor en mijnheer Vaessen al verwacht. Samen oefenden ze voor de dienst van Maria Lichtmis het feest, waar we de dag gedenken aan die Maria met Jezus naar de tempel ging om Jezus als eerstgeborene van God te presenteren en vrij te kopen. Meer informatie? Klik hier >>>
- Geschreven op: 31-01-2019

Maria Lichtmis, viering met 1e Communicanten

Viering voor Eerste Communicanten met Maria Lichtmis In het weekend van 2/3 februari vieren wij met de eerste communicanten van Schinveld en Merkelbeek dat Maria met Jezus naar de tempel ging om Jezus als eerstgeborene van God vrij te kopen. Ook ouders die bij de doop met hun kind naar de kerk gingen om het te laten opnemen in de geloofsgemeenschap, laten zien dat hun kind aan God toe behoort. God heeft cadeautjes voor ons en wij voor God.
- Geschreven op: 19-01-2019

Verdiepingsavond voor ouders E.K.

Op donderdag 24 januari is van 20.00 tot 21.00 uur in het parochiecentrum St. Michiel te Schinveld een verdiepingsavond voor de E.K. ouders van Schinveld en Merkelbeek. Er wordt ingegaan op het Bijbelverhaal over de schepping van de wereld en de mens en de consequenties die dit heeft voor onze visie op het leven. We zouden het fijn vinden dat u als ouders te mogen begroeten.
- Geschreven op: 19-01-2019

Eerste communie - voorbereiding begonnen

Zowel in Schinveld alsook in Merkelbeek zijn de eerste drie bijeenkomsten al achter de rug. De kinderen zijn heel enthousiast en ook de ouders werken goed mee. We gebruiken het werkboek 'Hij is dicht bij ons'. In tien bijeenkomsten willen wij de kinderen mee geven hoeveel Jezus van ons houdt, maar ook hoe wij van Jezus kunnen houden. Dat moet het fundament zijn van iedere communieviering. Daarop kunnen onze kleine gelovigen verder bouwen in onze tijd.
- Geschreven op: 29-11-2018
1