R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

De gele hesjes

Regelmatig verschijnt nieuws over de gele hesjes. Mensen die gele hesjes dragen doen dat omdat ze hun ontevredenheid willen uiten over een aantal maatregelen die bijvoorbeeld de overheid genomen heeft. Daarmee maken ze zichtbaar dat ze dit niet accepteren. Op zich heeft iedereen het recht om te protesteren tegen bepaalde zaken. Wanneer protesten uitlopen op vernielingen is door kwaadheid de mens zichzelf niet meer en loopt alles uit de hand.
Het gevoel van veiligheid is weg en zelfs de politie raakt verzeild in een gevecht van man tot man of als groep tegen een hele menigte. Wie daarvan het slachtoffer wordt vraagt zich af waar het gezonde verstand gebleven is. Mensen koelen hun woede op onschuldige medemensen die niets met het geheel van doen hebben. Kwaadheid wordt gevaarlijke onredelijkheid.
Die kwaadheid overkwam ook Jezus toen hij de Schrift verklaarde in de synagoge van Nazareth. Zo lang hij woorden sprak die heel aangenaam klonken en ook niet gingen over hen zelf bleef het rustig. Toen Jezus echter begon te spreken over het ongeloof in Israël en in de stad Nazareth, werden ze steeds kwader. Zeker toen hij ook nog zei dat er buiten Israël meer geloof in God aanwezig was dan bij de Joden. Die kritiek verdroegen ze niet en in een soort woede dreven ze Jezus de synagoge uit en wilden hem bij de rand van de stad van de berg afgooien. Het verstand was ook hier ver weg. Toch komt ook naar voren dat de taak van Jezus pas begon en nog volbracht moest worden. Op de een of andere manier wist hij aan de woede van de massa te ontkomen en kon in alle rust uit de stad vertrekken.  
Daar waar mensen zich laten mee slepen door anderen en over gaan tot boosheid en vernieling wordt veel stuk gemaakt van wat in liefde is opgebouwd. Dat geldt voor bouwwerken, maar ook voor relaties tussen mensen onderling. Waar woede overheerst in een grote groep zijn mensen vaak niet meer in staat om logisch te denken. Als individu gaan ze In de massa verloren en verliezen hun persoonlijkheid. Zich organiseren om bepaalde zaken te bereiken is vaak noodzakelijk, Waar acties vreedzaam verlopen en gezegd kan worden waar het om gaat voelen mensen zich serieus genomen. Waar dat niet het geval is, blijft het bij kreten en wordt de agressie alleen maar groter. Jezus liet zich niet in meeslepen en toonde hoe het ook anders kan: zich terug trekken en verder gaan.