R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

De mens krijgt terug wat men geeft

Wanneer wij het gedrag van mensen bezien is dat niet altijd positief: ouders die met elkaar de strijd aangaan, jongeren die een onschuldig schoppen en slaan, geld en spullen stelen en ga zo maar door. Toch komt dat gedrag voort uit een maatschappij waarin met normen waarden nonchalant wordt om gegaan.

Om mensen goed met elkaar te laten samen leven, vraagt om een leerproces van correctie, waardering en vergeving. Vanuit het geloof worden ons ingredienten aangereikt, die daaraan bijdragen.

De  tien geboden zijn daarbij een waardevolle handreiking.

Jezus gebruikt het mooie beeld van de boom die zelf gezond moet zijn om goede vruchten voort te brengen. We moeten niet te snel de moed opgeven en zeggen: het haalt niets uit. God geeft ons het voorbeeld van geduld met de mens en een heel volk.

Ook van ons wordt vaak veel geduld gevraagd. Een gezonde geest is nodig om een goede samenleving op te bouwen. De 40-dagentijd is zo'n weg.