R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

De zwakste krijgt de meeste liefde

Je kind aanvaarden begint al bij de geboorte. Soms gaat het over beperkingen die iemand met de geboorte meekrijgt, zowel lichamelijk of geestelijk. Maar ook wanneer zich gedragspatronen ontwikkelen die voorheen niet voorzien waren, blijven ouders bezig om daaraan te schaven. Pijnlijk is het wanneer (tijdelijk) contacten verbroken worden. Ook dan blijven ouders uitzien naar de terugkomst van het kind.

 

Jezus heeft dat  prachtig verwoord in het verhaal van de barmhartige vader oftewel de verloren zoon. De jongste verlaat het huis omdat hij denkt dat het leven in de wereld hem meer te bieden heeft. Maar gaandeweg ontdekt hij dat velen vaak vrienden blijven zo lang ze er voordeel aan beleven. Wanneer dat wegvalt sta je vaak alleen. Terugkeer naar het ouderlijk huis doe je niet zo gemakkelijk. Je erkent dat je gefaald hebt. Wie toch die stap zet voelt waar liefde zonder eigenbelang bestaat: namelijk in het huis van de Vader.

 

Voor Jezus is God iemand waar je niet bang voor hoeft te zijn. Hij wacht op je, zeker wanneer je van je levensbestemming vervreemdt bent. De boodschap van barmhartigheid heeft de strengheid vervangen. Het is een mooi bericht