R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Diepte-ervaringen in de Goede Week


De week voor Pasen is meer het domein van een samenleving, die uit is op genieten en consumeren dan op het overwegen van wat iedere mens in zijn leven tegen komt en waar Jezus ons een spiegel voorhoudt: lijden, sterven en bij God uit komen. Het lijden wordt met pijnstillers zo veel mogelijk onderdrukt, het sterven is voor velen uit het geheugen verdwijnen en het uitkomen bij God wordt meer gezien als een sprookje dan als een geloofwaardig werkelijkheid. Toch wordt in heel wat kerken nog steeds gevierd wat men noemt: de drie Heilige Dagen. Het zijn Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag

 

Op Witte Donderdag wordt herdacht dat Jezus zijn leerlingen een groot cadeau en een rijke erfenis heeft achter gelaten: in Brood en Wijn zal ik bij jullie zijn. In elk samen zijn  van christenen vormt dit het centrum van de gemeenschap. Door de verbondheid met Jezus worden wij toegerust voor ons staan in de wereld, maar niet totaal in de wereld opgaan.

 

Op Goede Vrijdag staan wij stil bij het onbegrijpelijke dat  gebeurt: waarom moeten goede mensen sterven, zo jong met een leven vol beloften achter zich latend. Voor Jezus is de dood niet zinloos, ook al wordt deze als onrechtvaardig beleefd. Het is een laatste daad van Gods Zoon hier op aarde om zich weg te schenken aan de Ander. "Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf". Veel christenen die te lijden hebben onder vervolgingen houden dit voor ogen: "niet het lijden  van deze wereld, maar de eeuwige heerlijheid zal ons deel zijn. Maar ook christenen die ernstig ziek zijn kunnen hier steun uit putten. Jezus is voor ons gestorven.

 

Op Stille Zaterdag moeten wij bijkomen van deze intense ervaringen. Het tabernakel is leeg en de deur staat open. De godslamp geeft geen licht en de wijwatervaten staan droog. Ook het altaar is onbedekt. Er is een serene stilte in de kerk. Maar buiten hebben mensen het druk met de voorbereiding op Pasen. Het moet weer een feest worden als wij opnieuw de verrijzenis van de Heer vieren. Dat geeft toekomst