R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Doelbewust leven

Tegenwoordig is het niet gemakkelijk om te zien warvoor we leven is. Het lijkt er soms op dat we meer bezig zijn om te overleven dan dat we tijd over hebben om aandacht te hebben voor anderen. Voor een groeiend aantal mensen is het steeds moeilijker om staande te blijven door een veelheid van activiteiten of teruglopende financiële middelen. Waar mensen aan hun lot worden over gelaten verdwijnt de levensvreugde. De eerste vraag uit de katechismus "waartoe zijn wij op aarde" en het antwoord hierop "om hier op aarde en in de hemel gelukkig te zijn" wordt beschouwd als iets uit het verleden. Want steeds minder mensen komen toe aan de vraag waarvoor wij in de wereld geplaatst zijn en waar wij als mens naar op weg zijn. Toch is dat belangrijk voor de zingeving van ons leven.
Het geloof in God betekent alles voor Jezus. Wat Hij onderweg tegen komt aan hartelijke ontvangst, maar ook aan afwijzing, bepaalt Zijn Leven niet. Wanneer mensen willen dat Hij bij hun blijft is zijn antwoord: "ik moet ook bij andere mensen Gods goedheid laten zien".  Wanneer mensen Hem uit de weg willen ruimen ervaart hij Gods beschermende hand. Op weg naar Jeruzalem tekent zich steeds meer af waar zijn levensdoel ligt. Hij gelooft dat daar de plaats is waar Zijn leven tot voltooing komt. Lijden en dood vormen tesamen met Jezus' verrijzenis een harmonisch geheel. Dat is ook weg gelegd voor iedere mens die de weg van Jezus is gegaan. Door alles achter je te laten, je ouders en familie, je huis en je bezittingen, krijgt men deel aan een nieuwe werkelijkheid.
Bij de stad Jeruzalem gaat het niet alleen om een plaats, maar ook om een aanduiding hoe God Jeruzalem als religieuze realiteit bedoeld heeft: stad van God, stad van vrede. Opgaan naar Jeruzalem betekent willen leven voor God. Leven voor God staat niet los van leven voor de mensen. Ook in onze dagen zijn er talloze mensen die zich zo begaven op de weg naar Jeruzalem. Ook al konden ze hun leven in veiligheid brengen, toch bleven zij in gevaarlijke gebieden op hun post onder het motto "wij kunnen de mensen hier niet in de steek laten. Zo voltrekt zich het geheim van het christelijk geloof: wie alleen maar streeft naar overleven, zal vroeg of laat tegen zijn eigen grenzen aan lopen. Degene die leeft voor de ander zal merken hoe de dood niet het einde is, maar vruchten voortbrengt van eeuwig leven. Liefde en trouw zullen altijd doorwerken in het hart van mensen en God.