R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Eenheid is ieder in zijn waarde laten

Met mensen die nergens warm voor lopen zul je nooit onenigheid krijgen. Zij zullen zich ook nooit in de politiek thuis kunnen voelen. Want daar heb je gedreven mensen voor nodig die idealen met volle overtuiging kunnen overbrengen. Als je mensen uit de poltiek bij elkaar  brengt lijkt de discussie meermalen op een hanengevecht: de ander aan de kant schuiven en monddood maken. Meningsverschillen ontaarden in een woordvloed, waarbij elke communicatie ontbreekt. Het gevaar bij veel poltitieke partijen is dat zij dingen zo verabsoluteren op velerlei gebieden dat je nooit tot eenheid komt en hooguit een compromis sluit. Wie aan de macht komt breekt vaak het levenswerk van voorgangers af.

Jezus wist dat onder zijn leerlingen ook mensen waren die hun gelijk wilden halen. Ze luisterden meer naar zichzelf dan naar wat Hij te zeggen had. Zoals bij Jezus een harmonieuze verhouding was tussen de Vader en de Zoon, zo bidt Hij dat dit ook voor Zijn leerlingen geldt. Jezus wil dat ze Hem blijven zien als de dienstbare en liefdevolle leider die mensen bij elkaar houdt. Waar Zijn leiderschap vergeten wordt  komen mensen vaak tegenover elkaar te staan. Verbondenheid met Jezus, ook al is Hij naar God terug gegaan, houdt mensen bij elkaar.  Dit leiderschap ervaar je heel sterk wanneer mensen biddend samen zijn. Ieder legt zijn gedachten aan God voor en daarin mag die persoon zichzelf zijn. Bij discussies over God en geloven  gebeurt wat anders. Als men het niet met elkaar eens is, wordt men kwaad, vals of loopt weg. De band met Jezus ontbreekt.
Gesprekken zijn een verrijking wanneer de ander zichzelf mag zijn, maar ik ook mijzelf mag zijn. Je hoeft niet precies bij hetzelfde uit te komen, maar het doel is om bij elkaar uit te komen en elkaar de ruimte te geven om bij de waarheid uit te komen. De waarheid ligt niet in de mens, maar in het bestaan van God. Door Jezus beseffen wij dat wij samen door een deur moeten om voluit te kunnen leven. Daarom laat elkaar niet los, maar houdt de ander altijd vast.