R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Eenvoud siert de mens

Het woord ‘verwaandheid’ wordt niet vaak meer gebruikt. Het zegt veel over wat iemand van zichzelf denkt, maar wat ver afstaat van de werkelijkheid. Een mens die trouw de kerk bezoekt kan bijvoorbeeld het idee hebben dat men hierdoor een betere mens is dan iemand die weinig of niet komt. Kerkbezoek is belangrijk om onze verbondenheid met het geloof in Christus samen te beleven. Maar er zijn meer daden die horen bij het doen van de wil van God. Iemand die altijd klaar staat om anderen belangeloos te helpen straalt ook uit wat God van ons wil. Ergerlijk is de mens, die uit verwaand- heid zichzelf boven de ander stelt. Zo gebeurde het in het verleden dat dames van goede stand namens de Vincentiusvereniging met een sierlijke hoed, mooie kleding en een heerlijke geur van eau de cologne armen bezochten, maar zich ook er van bewust waren dat zij door hun te het helpen bij materiële nood van betere komaf waren. Het doel was te prijzen, maar het is ook belangrijk om de mensen te laten zien dat zij niet minder zijn dan de wel- doenster.

Jezus zag in de farizeeën een voorbeeld van mensen die zich boven anderen verheven voelden. Ze waren kritisch naar anderen toe, maar kenden geen zelfreflectie. Zij konden zich niet indenken dat ook zij onvolmaakte mensen waren. Vooraan in het gebedshuis namen zij plaats en etaleerden hoe goed zij waren. De tollenaar daar tegenover was zich bewust van zijn tekortkomingen en wendde zich in deemoed tot de Heer: “God, wees mij zondaar genadig”. Jezus zegt hiervan: “deze man ging gerechtvaardigd naar huis en niet de ander”. Wie zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernederd zal verheven worden

Het is een weldaad om mensen te ont- moeten die zichzelf niet op de voor- grond plaatsen. Bij hen voel je geen afstand, maar je voelt je bij hun op je gemak. Onze maatschappij voedt men- sen even wel niet op tot eenvoud, maar je moet uitblinken boven anderen. Zodoende leren veel van deze mensen niet meer om ook met verlies om te gaan. Het ‘ik’ leeft sterker dan de ‘ander’. Sommige mensen stralen van nature een eenvoud uit en bij hun voel je dat je thuis mag zijn omdat zij zich niet hoger achten dan de ander. Dat zijn prachtige mensen die leven in Gods geest. Het is niet alleen zichtbaar in het gebedshuis, maar overal waar mensen werken en wonen. Moge de eenvoud van leven het winnen van het zich ver- heven voelen boven anderen.

Huub Adema