R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Eindtijd: verwarring of zuivering

De herfst wordt gekenmerkt door een behoorlijke kaalslag. De natuur, die eerst pronkte met een bloeiende natuur, treedt langzaam terug in herfstkleuren. Bij een hevige storm worden de laatste bladeren weg geworpen. Zelfs bomen moeten het ontgelden en nemen in hun val soms auto’s en andere dingen mee. Van menig dak waaien pannen af en wat gammel is zakt in elkaar. De herfst is een tijd van de grote opruiming. Toch is er ook het gevoel dat deze afbraak niet het einde is. Het hoort bij het ritme van de natuur.

 

Ook in het leven van een gelovig volk kan van alles op zijn kop worden gezet. Jezus spreekt over de tempel die verwoest wordt en het vaatwerk van de tempel dat verdwijnt. Er zullen onheilsprofeten optreden met boodschappen van oorlogen en onlusten die uitbreken en de mens angst aan jagen.

 Mensen worden tegen elkaar opgezet, maar ook landen strijden met elkaar.Natuurrampen gebeuren en er zal nauwelijks voedsel zijn. Ook worden allerlei onverklaarbare verschijnselen waar genomen die de mens bang en onzeker maken. Degenen die in Jezus geloven krijgen te maken met vervolging en uitbanning. Zelfs binnen gezinnen staat de een tegen de ander op. Er zal verdeeldheid zijn en onderlinge haat. Toch geeft Jezus ook een aansporing tot hoop. Ook al doden ze het lichaam, ik zal uw leven bewaren. Wie op mij vertrouwt zal niet verloren gaan. Op die manier laat Jezus licht in de duisternis doorschijnen en klinkt er een boodschap van geloof en vertrouwen.

Ook wij leven in een tijd die inspeelt op angst en ontevredenheid. Het is zichtbaar in de protesten, maar ook in het gevoel van onveiligheid. Het is merkbaar in de onbetrouwbaarheid van de politiek die mensen steeds uitzuigt en opzadelt met allerlei kosten. De klimaatdiscussie baseert zich op feiten die niet altijd betrouwbaar zijn en daarin wordt een doemscenario aan ons voorgelegd. Ook de eens zo machtige en sterke Kerk is onderhevig aan ontwikkelingen die leiden tot afbraak en verdeeldheid. Het einde lijkt nabij. Toch geldt ook hier dat de eindtijd van een bepaalde periode ook het begin inluidt van een nieuwe tijd. Altijd zullen er mensen zijn die in God blijven geloven. En die hun leven blijven bouwen op het fundament dat Jezus heeft gelegd. Niet wat de mens heeft opgebouwd blijft altijd bestaan, maar datgene wat in het hart van de mens uitgegroeid is tot een veilig huis.  Dat zal niet verdwijnen, maar voor altijd blijven bestaan. Aldus functioneert de verrijzenis als vernieuwende kracht.

Huub Adema