R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Gebed aanbevolen door de NL Bisschoppen

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen

van dit virus zijn overleden,

dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is

voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

 

Door Christus onze Heer.

Amen.