R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Gebedsweek voor de eenheid

Gebedsweek voor de eenheid

Van 18 tot 25 januari vindt de gebedsweek voor de eenheid plaats. Het is een oecumenisch initiatief, dat ontstaan is in Engeland en in een later stadium sloot de katholieke Kerk hierbij aan. Tijdens het tweede Vaticaans Concilie kwam uitdrukkelijk naar voren toe dat wij als kerken en als gelovigen elkaar nodig hebben. In die zin is het belangrijk om elkaar ook op te zoeken, met elkaar te spreken en bepaalde activiteiten met elkaar te delen. Sinds jaren neem ik deel aan de Raad van Kerken Parkstad. Er zijn verschillende afvaardigingen aanwezig, zoals de Samen op Weg Kerk, de doopsgezinde Kerk,

het leger des Heils en een afvaardiging vanuit de Katholiek kerk. In een bezinning aan het begin van de vergadering houdt iemand een inleiding. Het kan gaan over wat je verwacht van Jezus’ komst, maar ook wat het doet met andere mensen vanuit het christelijk geloof. Je merkt dat een aantal dingen herkenbaar zijn in de verschillende geloofsgemeenschappen, zoals de teruglopende betrokkenheid, de aanspreekbaarheid van Jezus’ boodschap en de zorgen rondom kerkgebouwen. Inspirerend zijn de vieringen rondom het feest van St. Franciscus of de Willibrordviering. Een thema dat door de gezamenlijke kerken wordt gedeeld komt aan de orde. De roep om eenheid klinkt in onze tijd steeds sterker. In een wereld waarin God steeds meer op de achtergrond geeft bundeling nieuwe kracht