R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Gedoopt en Gezonden - Wereldmissie 20 oktober

Gedoopt en Gezonden

 

Met de campagneslogan ‘Wat is jouw missie?’ sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte heeV een missie. Ie- dereen heeV de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen.

Missiezondag is het feest van de solida- riteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde col- lecte, die Missiezondag tot de grootste solidariteitsacDe van de katholieken maakt.

MISSIO Nederland maakt deel uit van de internaDonale Pauselijke Missiewer- ken. MISSIO steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van paro- chies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale wer- kers en catechisten.

Oktober is de Wereldmissiemaand. Op Missiezondag 20 oktober wordt over de hele wereld in de katholieke Kerk gecol- lecteerd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld.

Geef aan Missio Pauselijke Missiewer- ken in de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage
op NL65INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl

Kapelaan Ben Gorissen