R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Gedrevenheid of lauwheid

Om christen te zijn is het onvoldoende om alleen maar een kind te laten dopen, de eerste communie te laten doen of het vormsel. Door tussen deze momenten nauwelijks of niet deel te nemen aan het leven van de geloofsgemeenschap, doen zij zichzelf te kort, maar ook de geloofsgemeenschap. Dit heeft ook zijn weerslag op de parochie. Mensen van wie je verwacht dat ze opkomen voor de Kerk maar alleen kritiek hebben, doen er zelf weinig aan om het contact met Jezus te zoeken en zo te groeien in het geloven. Het is jammer dat mensen die gedoopt zijn laten liggen wat hun wordt aangeboden aan diensten en contact en dat aan hun voorbij laten gaan.
Lauwheid en oppervlakkigheid gaan hand in hand met elkaar. In het evangelie worden christenen aangesproken op de beleving van hun geloof. Vieringen zijn bedoeld om uit te voeren wat men gehoord heeft: lief en leed delen met elkaar, elkaar helpen om de band met Jezus te versterken en nieuwe kansen geven door vergeving. Datgene wat ons als boodschap aangereikt wordt, moet ook in het leven worden opgepakt. Het evangelie is geen entertainment, maar vraagt om engagement. De leerlingen schrikken van die woorden: wie kan dan nog beantwoorden aan dat hoge ideaal. Jezus zegt: spant u tot het uiterste in om door de nauwe poort binnen te komen.
Wil je daardoor binnen gaan, dan moet je een hele boel bagage achter je laten. Je geestelijk en materieel ontdoen van datgene wat je van God afhoudt. Bovendien is de deur zo laag dat je alleen maar met bukken door de poort kunt gaan. Dat zijn twee dingen die deel uitmaken van het geloof in Jezus. Ook in ons leven zijn er een heleboel dingen die ons van Jezus afhouden. Ons niet in het middelpunt plaatsen, maar de Ander. Dat is in Jezus geloven.