R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Geloven vraagt om keuzes

De Kerk is niet meer het instituut, waar rust, orde en gezag heerst. Er is grote onrust en veel mensen, die varend op veilige structuren, een tijdlang hebben mee gereisd, voelen nu dat er keuzes gemaakt moeten worden. Geloven is meer dan goed zijn voor de mensen. Het vraagt ook om een betrokkenheid op Jezus en zijn boodschap. Over de manier waarop je betrokken bent bestaan verschillende opvattingen. Een bepaalde groep blijft opkomen voor de Kerk, zoals zij zich in de loop der eeuwen ontwikkeld heeft. Maar  beseffen ook dat zij hierin vaak alleen staan. Velen die gedoopt zijn, hebben afscheid genomen van die Kerk nu een persoonlijke keuze van hun wordt gevraagd. Er zijn mensen, die proberen het geloven in Jezus te plaatsen in de tijd waarin we leven. Dat betekent soms ook afstand nemen van een bepaalde moraal, die in het verleden vanzelfsprekend was
Aloude opvattingen verwijderen ons vaak nu hoe mensen in deze tijd hun leven invullen. Er is een verschuiving van de moraal, Anderen houden datgene wat de Kerk ons jaren lang heeft voor gehouden in het achterhoofd en beseffen dat met geduld en liefde meer kunt bereiken dan met de waarheid brengen. Hun uitgangspunt is naast de mensen staan en van daaruit die mens laten groeien in een grotere verbondenheid met God. Niet de volmaaktheid, maar de barmhartigheid staat voorop. De Kerk is een veldhospitaal, waar de gewonden verzorging nodig hebben.
Binnen gezinnen zien wij mensen, die het geloof hebben vast gehouden en anderen die het helemaal hebben los gelaten. Kerkgangers wordt worden kritisch bekeken en bevraagd. Want hun gedrag laat ons niet onberoerd. Hevige disputen worden soms gevoerd. Jezus spreekt over vuur dat hij op aarde is komen brengen. Bezielde mensen trekken aan en stoten af. Met dat laatste had ook Jezus te maken. Het eindigde met de dood aan het kruis.

Op wereldniveau lijden veel bezielde christenen onder vervolging en geweld. In het midden oosten, in Afrika en Amerika zijn velen slachtoffer van geweld. Maar ook in onze contreien worden bezielde christenen belachelijk gemaakt, aan de kant gezet en geestelijk van alle kracht ontdaan. Leven met het idee dat Christus liefde is komen brengen betekent niet dat die liefde er ook is. Overtuigd zijn dat de liefde uiteindelijk overwint is het getuigenis dat werkelijk waarde heeft.