R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

G E R T R U D I S B O D E

P A R O C H I E:  H. G E R T R U D I S  J A B E E K

Opgeven MISINTENTIE: Mia Lamerichs. Tel. 046-442.30.63.                   

Etzenraderstraat 15, 6454 AK Jabeek.        

E-mail: mlamerichs@planet.nl 

BETALINGEN:  NL08RABO011.17.93.769 tnv Kerkbestuur H.Gertrudis 

WEBSITE:     http://www.megatron.nl/gertrudis

KERKDIENSTEN 2019

03 AUGUSTUS ZATERDAG 17.45 UUR:  

Gest. Jaardienst voor Hein Swelsen.

         

10 AUGUSTUS ZATERDAG 17.45 UUR:  

Mis voor Huub Janssen v.w. zijn verjaardag;

- eerste Jaardienst voor Pierre Pijls.

 

17 AUGUSTUS ZATERDAG 17.45 UUR: 

FEEST VAN MARIA-TEN-HEMELOPNEMING. Kroedwusch zegenen in een openluchtmis in Bingelrade. Dan is er geen h.mis in Jabeek.

 

24 AUGUSTUS ZATERDAG 17.45 UUR:

Mis voor het welzijn van de parochie.

 

31 AUGUSTUS ZATERDAG 17.45 UUR:

Eerste Jaardienst voor José Duyzings-Reubsaet.

             

07 SEPTEMBER ZATERDAG 17.45 UUR:    

Gest. mis voor overl. en levende leden van de schutterij en het Fluit- en Tamboercorps H. Gertrudis; - gest. Jaardienst voor Sjeng Goossens en t.i.v. Jet Goossens-Wieling.

Mededelingen

THUISZORG

De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt:

Kim Zautsen, 06-18510068, kimzautsen@mgzl.nl

Buurtzorg Onderbanken (Jabeek-Bingelrade-Merkelbeek,

tel.nr. 06-22732749, email: Onderbanken2@buurtzorgnederland.com

JUBILEUM-BEDEVAART SITTARD-KEVELAER

Op maandag 9 september is de grote bedevaart naar Kevelaer. Kardinaal Willem Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, zal erbij aanwezig zijn. Aanmelden: tot di. 27 augustus bij mevr. Theunissen, Pres. Kennedystraat 8, Schinveld.Tel.045-5273113. Buskaarten kosten € 18,- p.p.

 

JOABIKSE ZOMERCARNAVAL 2019

Op 24 augustus 2019 is de eerste editie van de JOABIKSE ZOMERCARNAVAL. Aanvang 18 u. locatie sportpark

 

DOOPSEL

Door het sacrament van het Doopsel is afgelopen maand in onze parochie opgenomen: Charline Swelsen. Wij wensen ouders en kind een gelukkige toekomst samen.

 

BBQ SAMEN VOOR ELKAAR JABEEK

Op vrijdag 30 augustus organiseert Samen voor Elkaar Jabeek in het Ontmoetingscentrum een BBQ verzorgd door catering EEF. Iedereen is van harte welkom vanaf 17 u.

De kosten bedragen € 15,50 p.p. Aanmelden en betalen vóór 15 augustus bij Mia Knops, Etzenraderstraat 10. Tel.nr.046-4422372. 

Afscheid van Mgr. Dr. Ben Janssens
Wij hebben in Maastricht afscheid genomen van Mgr. Dr. Hubertus Guillaume Martinus (Ben) Janssens.
In de bijlage staan zijn vele verdiensten voor onze R.K. Kerk waaronder met name  het pastoraat van de parochies H. Lambertus Bingelrade en H. Gertrudis Jabeek in de periode 1994-2009.
gertruidisbode_augustus_2019_doc.pdf
Downloaden