R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

G E R T R U D I S B O D E

P A R O C H I E:  H. G E R T R U D I S  J A B E E K

Opgeven MISINTENTIE: Mia Lamerichs. Tel. 046-442.30.63.                   

Etzenraderstraat 15, 6454 AK Jabeek.        

E-mail: mlamerichs@planet.nl 

BETALINGEN:  NL08RABO011.17.93.769 tnv Kerkbestuur H.Gertrudis 

WEBSITE:     http://www.megatron.nl/gertrudis

KERKDIENSTEN 2019

01 JUNI ZATERDAG 17.45 UUR: 

Gest. mis voor Paula Voutz, Zef Voutz en Hubert Voutz; - voor overl. ouders Dohmen-Habets en zoon Noël en dochter Marquerite.

 

08 JUNI ZATERDAG 17.45 UUR: PINKSTEREN

Mis voor Leo Suvrijn en Mientje Suvrijn-Voutz; - gest. mis voor overl. ouders Schoonbroodt-Dautzenberg en dochter Marlein.

 

09 JUNI PINKSTERZONDAG: 

GEEN H.MIS, wel in Bingelrade om 10 u.      H.COMMUNIE Bingelrade/Jabeek

10 JUNI PINKSTERMAANDAG: GEEN H.MIS, wel in Bingelrade om 10 u.

     

15 JUNI ZATERDAG 17.45 UUR:

Mis voor ouders Schmeitz-Bomans en Jacobus Keyzer en uit dankbaarheid.

 

22 JUNI ZATERDAG 17.45 UUR: geen h. mis.

 

23 JUNI ZONDAG 9.30 UUR: SACRAMENTSDAG.

        Mis met aansluitend SACRAMENTSPROCESSIE

Mis voor overl. en levende leden van de Schutterij en het Fluit- en Tamboercorps H. Gertrudis; - voor bijzondere intentie;

- Jaardienst voor Jo en Winfried Rademakers;

- Jaardienst voor ouders Peters-Geurts en overl. zoon, dochters, schoonzonen en schoondochter.

 

29 JUNI ZATERDAG 17.45 UUR:

Mis voor overl. Marquerite de Wit-Dohmen; - voor Joep Hensgens v.w. zjn verjaardag en tevens voor fam. Hensgens;

- Jaardienst voor Hein Janssen en tevens t.i.v. familie Janssen-Reubsaet; - Jaardienst voor Arnold Dormans en tevens t.i.v. zoon Jos, schoonzoon Hans en overl. fam. Dormans-Helgers.

              

06 JULI ZATERDAG 17.45 UUR: 

Gest. mis voor Sjeng Goossens v.w. zijn verjaardag en t.i.v. Jet Goossens.

 

SAMEN VOOR ELKAAR JABEEK

Een gezellige brunch wordt voor jong en oud georganiseerd in het Ontmoetingscentrum op zondag 16 juni a.s. van 11 – 13 u.

Kosten € 7,-- p.p. Aanmelden via 06-52018078 of 06-20885635.              

Op vrijdag 28 juni is samen eten vanaf 17.00 u. in het Ontmoetingscentrum. Aanmelden op telefoonnr. 06-52018078.

 

THUISZORG

De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt:

Kim Zautsen, 06-18510068, kimzautsen@mgzl.nl

Buurtzorg Onderbanken (Jabeek-Bingelrade-Merkelbeek,

tel.nr. 06-22732749, email: Onderbanken2@buurtzorgnederland.com

 

VASTENACTIE

De collecte voor de Vastenactie heeft in Jabeek opgebracht

€ 367,78. Leerlingen van basisschool Zeveneik Bingelrade hebben € 141,38 opgehaald. Namens mevr. Korsten van de stichting Mpongwe hartelijk dank!

 

JUBILEUM-BEDEVAART SITTARD-KEVELAER

Op maandag 9 september is de grote bedevaart naar Kevelaer. Kardinaal Willem Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, zal erbij aanwezig zijn. Aanmelden: tot di. 27 augustus bij mevr. Theunissen, Pres. Kennedystraat 8, Schinveld.Tel.045-5273113. Buskaarten kosten € 18,- p.p.

 

Processie Zondag

Zondag 23 juni trekt de bronkprocessie weer door het dorp.

De Koninklijke fanfare zorgt voor de muzikale begeleiding. Wij nodigen U dan ook van harte uit om te vlaggen en mee te trekken. De communicantjes zijn bij ons nu niet bekend. Zij zijn n.l.  ook uitgenodigd om deel te nemen.

 

De route  en de opstelling  is als volgt:

Route vanuit de kerk:

  • Dorpstraat, Etzenraderstraat, Maar (Rustaltaar bij de school);
  • Gaatstraat, Dorpstraat, Eindstraat (Rustaltaar bij Fam. Lemans);
  • Eindstraat, Gangelderweg en Dorpstraat.
  • Zegen en ontbinding in de kerk.

In de kerk wordt de zegen gegeven.

Na ontbinding is er nog een samenzijn voor alle deelnemers in het Ontmoetingscentrum Jabeek.

gertrudisbode_juni_2019.pdf
Downloaden