R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

G E R T R U D I S B O D E

P A R O C H I E:  H. G E R T R U D I S  J A B E E K

Opgeven MISINTENTIE: Mia Lamerichs. Tel. 046-442.30.63.                   

Etzenraderstraat 15, 6454 AK Jabeek.        

E-mail: mlamerichs@planet.nl 

BETALINGEN:  NL08RABO011.17.93.769 tnv Kerkbestuur H.Gertrudis 

WEBSITE:     http://www.megatron.nl/gertrudis

KERKDIENSTEN april-mei 2019

 

06 APRIL ZATERDAG 17.45 UUR: 

Mis voor overl. ouders Rademakers-Pijls en Zef Pijls. 

 

DE GOEDE WEEK

13 APRIL ZATERDAG 17.45 UUR:

DIENST VAN PALMZONDAG. 

Wijding en uitdeling van de Palmtakjes.

  • Zeswekendienst voor Hub Janssen en tevens t.i.v. Annie Janssen-Offermans;
  • Zeswekendienst voor Richard Vreuls;
  • Jaardienst voor Jo Gelissen en tevens t.i.v. overl. fam. Gelissen-Beckers.

 

18 APRIL 19.00 UUR:

WITTE DONDERDAG 

Viering instelling van de H. Eucharistie.

Viering instelling van sacrament Priesterschap. BOETEVIERING

      

19 APRIL VRIJDAG 15.00 UUR:

GOEDE VRIJDAG

Vasten- en onthoudingsdag.

Gedenken van lijden en sterven van Jezus. 

KRUISWEG, Kruisverering, zegening van kruisen.

 

20 APRIL ZATERDAG 17.45 UUR:

PAASZATERDAG GEEN H.MIS! 

 

21 APRIL ZONDAG 9.30 UUR:    

PAASZONDAG; VERRIJZENIS VAN DE HEER

Mis voor fam. Douven-Demacker, zonen en schoondochters en voor Zef Kusters;

-gest. voor Jet Goossens-Wieling v.w. haar verjaardag en tevens voor Sjeng Goossens en overl. familie Goossens-Wieling;

-voor Harry en Truke Cremers en fam. Cremers-Vroemen;

- mis voor ouders Jozef Meertens en 

Philomene Frijns en voor Harie Meertens.

 

22 APRIL: PAASMAANDAG

Geen h. mis 

 

27 APRIL ZATERDAG 17.45 UUR:

BELOKEN PASEN    

Mis voor Joep Hensgens v.w. de offergang;

-voor André Rennenberg en tevens voor familie Rennenberg-Neijhs.

 

04 MEI ZATERDAG 17.45 UUR:

Mis voor Heinz Berensfreise; - gest. Jaardienst voor Edmond Swelsen en t.i.v. Marietje Swelsen-Janssen en broer Hein.

 

07 MEI DINSDAG 19.00 UUR:

Meiviering Zij Actief. Iedereen is welkom. 

            

Door de dood zijn van ons heengegaan:

Hub Janssen op 27 februari j.l. op 95-jarige leeftijd;

Richard Vreuls op 7 maart j.l. op 84-jarige leeftijd.

 

LENTEKRIEBELS JABEEK

Op zondag 14 april zullen inwoners van Jabeek hun poorten open-stellen om spulletjes aan te bieden. U kunt de deelnemers her-kennen aan de vlaggen die buiten hangen. Verkoop start om 9 u.          

 

SAMEN VOOR ELKAAR ONDERBANKEN                 

Samen voor Elkaar Onderbanken organiseert een gezellig ontbijt op zondag 28 april van 09.00 u. tot 11.00 u. in Gemeenschapshuis de Henkhof Merkelbeek. Dit ontbijt is voor jong en oud. 

Kosten: € 4,50 per persoon. Aanmelden voor 20 april. Vol = vol
Aanmelden: Marion van der Zanden, 06-20885635 m.v.d.zanden@kpnmail of bij Christien Poelsma, 06-52018078

 

FANFARENIEUWS

Zondag 14 april: concert in St. Jozefkerk te Doenrade i.v.m. 100-jarig jubileum Fanfare Doenrade. Project: Jezus Christ Superstar i.s.m. zangkoor Crescendo Doenrade.            

Concert 1 aanvang 15.00 u.

Concert 2 aanvang 18.00 u.             

Entree € 5,--. Kaarten verkrijgbaar bij de leden van Fanfare Jabeek/Doenrade en Gasterie Dobbelsteijn Doenrade.

 

Zaterdag 18 mei:

Voorjaarsconcert.

Fanfare Jabeek/Doenrade i.s.m. Harmonie Aurora Grevenbicht.

Aanvang 19.30 u. in Ontmoetingscentrum Jabeek.

 

VASTENACTIE 2019

Inmiddels zijn de meeste vastenzakjes opgehaald. Wanneer u niet thuis was en toch een bijdrage wilt doneren, kan dat online. 

Ga naar: 

https://www.vastenactie.nl/nl/projecten/van-os-naar-tractor-mechanisatie-in-de-landbouw-in-zambia 

U kunt het vastenzakje ook afgeven bij mevr. Korsten, Dorpstraat 16 te Jabeek.

gertrudisbode_april_2019.pdf
Downloaden