R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Goedheid zonder maat

Toen pater Titus Brandsma in Dachau verbleef gebeurde het dat hij zijn bril vergeten was. Hij liep terug en vroeg aan de bewaker of hij even zijn bril mocht pakken. Dit werd toegestaan onder diverse verwensingen, maar toen hij terug kwam werd hij gestompt en geslagen tot bloedens toe.  Zijn bril kwam op de grond terecht en daarna kon hij nauwelijks nog lopen.  

Zijn medebroeder Rafaël bekeek hem en vond verschrikkelijk wat er gebeurd was en uitte diverse verwensingen. Pater Titus keek hem zachtmoedig aan: "Het is niet erg bruurke. Ik ben niet kwaad op deze man en heb er alleen maar medelijden mee". Het was een grootmoedige, maar ook onbegrijpelijke reactie.  

Bij dit gebeuren denken wij aan Jezus woorden: "Bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten, zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u mishandelen. Hiermee tilt Jezus de liefde uit boven wat menselijk gangbaar is: goed zijn voor degenen die goed zijn voor jou. Een volgeling van Jezus komt hier mee buiten de werkelijkheid van het gewone leven te staan, maar Gods goedheid en barmhartigheid komt sterker in beeld. In Jezus zelf, maar ook in het leven van vele martelaren wordt dit concreet: "vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen.  

Haat en geweld is iets van alle tijden. In de persoonlijke sfeer zien wij hoe mensen elkaar het leven zuur kunnen maken en kwaad met kwaad willen vergelden. Waar verhoudingen verstoord zijn, is het moeilijk om Gods goedheid in praktijk te brengen. Wie durft dan de eerste stap te zetten. Op wreldniveau zien wij vaak vreselijke dingen gebeuren. Het martelen en doden van mensen is een wond die in het geheugen nooit gewist kan worden. Het brengt angst met zich mee dat dit zich kan herhalen, maar vaak ook een gevoel van kwaadheid. Verwerking van deze gebeurtenissen kan alleen maar gebeuren wanneer vergeving hierin een plek krijgt. Het leed dat mensen overkomt wordt niet weg gewuifd, maar het besef dat liefde en vergeving ons ruimte geeft, wordt de weg die Jezus ons wijst.