R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Het wijnwonder gebeurt nog steeds

Bij een reis naar Israël kwamen we ook in het plaatsje Kana, waar Jezus met de leerlingen het bruiloftsfeest mee vierde. De gids vertelde dat bij een trouwpartij het hele dorp meevierde en dat er heel wat kannen met wijn leeg gingen. Feest is er voor de mensen wanneer er flink gegeten en gedronken wordt. Genieten van wat op tafel komt. Het is bijzonder dat bij de bruiloft te Kana wel gesproken wordt over Jezus en Maria,
maar geen woord wordt gerept over de bruid en de bruidegom. Dit verhaal gaat dus niet over het bruispaar. Maar over wie wel?
Met de bruiloft kan bedoeld worden het verbond tussen God en de mensen. Zo lang de mensen leven naar Gods bedoelingen is het leven feestelijk en vol vreugde. Maar er kan een moment aanbreken dat er een dorheid optreedt omdat men de vreugde van het geloof in God kwijt is. Maria zegt het heel fijntjes: "ze hebben geen wijn meer". Zij vertrouwt op Jezus, terwijl Jezus in eerste instantie wat afwijzend reageert. "Dat is niet uw zaak, mijn uur is nog niet gekomen". Maar Maria gaat als een echte moeder door. Ze kent haar Zoon: "doet maar wat Hij u zeggen zal". Het woord van Jezus is eenvoudig: vul die kruiken met water. Toen ze er van proefden waren ze enthousiast. Deze wijn was beter dan wat ze ooit gehad hadden.
Hierin mogen wij ook het beeld van de kerk zien. Met heimwee kijken velen terug op de tijd dat de kerken vol waren en de Kerk een grote betekenis had voor ziekenzorg, onderwijs, cultuur, kunst en zelfs politiek. Veel dingen zijn heden ten dage verwaterd. Wanneer we deze weer oppakken zal ook het leven van de geloofsgemeenschap zich vernieuwen. Wanneer mensen weer het grote goed van de eucharistische aanbidding ontdekking merken ze wat het betekent Jezus in ons midden te hebben. Zelf mocht ik dat ervaren bij een vesperdienst in Heinsberg. Maar ook het deelnemen aan de eucharistie kan het leven van mensen opnieuw vullen en ook het ervaren van Gods vergevende kracht. Ook in onze tijd kan het wonder van Kana weer gebeuren wanneer wij ervoor openstaan.