R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Hij is niet hier, Hij is verrezen

Met weemoed kijken ouderen terug op de tijd dat de kerken vol zaten en dat het normaal was om samen momenten van lief en leed te delen. Het kerkgebouw was niet alleen in velerlei opzichten mooi en kunstrijk, maar door het geloof, dat de mensen samen vierden, was er ook leven in dat gebouw. Jongere collega's die deze tijd niet meer mee gemaakt hebben, zijn gewend aan  vieringen in grote gebouwen, waar het leven beduidend minder is.

 

Toch merk ik ook dat je niet kunt zeggen dat verminderd kerkbezoek automatisch gekoppeld kan worden aan minder geloof. Heel wat energie wordt gestoken in kinderen ter voorbereiding op een eerste communie of vormsel. Verrassend is ook de manier waarop kinderen en jongeren open staan voor God en Bijbelse verhalen. Geloof is iets dat in het hart van iedere mens is gelegd. Het treedt in werking waar contact ontstaat tussen Jezus, die ons aanspreekt, en de mens die open staat voor Zijn Aanwezigheid. De plek waar deze voorbereiding plaats vindt, wordt dan ook ontmoetingsruimte met de verrezen Heer. Maar het kan even goed thuis zijn, waar ouders met hun kind in een kinderbijbel lezen of vragen over God bespreken. Of bij grootouders thuis die vanuit hun levenservaring spreken wie God voor hun is.

 

Ook merk ik dat mensen tussen de twintig en vijftig jaar vaker zeggen: op school hebben wij niets meer van het geloof mee gekregen. Voor hun is de Kerk dan een leeg graf. Er valt niet veel  te beleven. Maar wel is er bij een aantal het verlangen om God te zoeken en te ontmoeten. Maar er zijn veel zaken die dit in de weg staan: de jachtigheid van onze tijd, te weinig steun bij de omgeving en de kritiek op de Kerk.

 

Met Pasen is het goed om het woord van de engel bij het lege graf tot ons door te laten dringen. Hij is niet hier, Hij is verrezen. Gaat naar Galilea, daar zult ge Hem treffen. Pasen betekent weg trekken uit het oude en het nieuwe binnentreden. Om dat te kunnen ondervinden is het belangrijk om te zien waar Jezus afwezig is en waar we Hem wel kunnen ontmoeten. Dat is een gave en opgave voor iedere gedoopte. Wanneer men het gemis voelt van kennis over Kerk en geloof of affiniteit met Jezus, is het goed om te zoeken naar de ruimte waarin ik Hem ervaar. In het hart van de mens gebeurt de ontmoeting met de verrezen Heer. In het samen zijn met medegelovigen merken wij dat geloof verschillend beleefd wordt, maar ook mensen samen bindt. Waar wij samen komen mag een sfeer zijn waar de verrezen Heer beleefd, gevierd en uitgedragen wordt. In die zin wens ik U een gezegend Paasfeest toe