R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Welkom op onze Homepage

Eucharistieviering 5de vastenzondag 29-03-2020

Voorbereiding op het Vormsel

Meer Eucharistievieringen op internet volgen

In deze bijzondere tijd, waar we geen bijeenkomsten van de meisjes en jongens kunnen houden, worden filmpjes online aangeboden om de voorbereiding op het sacrament van het H. Vormsel toch te continueren. Wij zouden het fijn vinden als de ouders deze met de kinderen samen doen. Klik hier >>>
Nu vanwege de coronacrisis alle publieke eucharistievieringen tot 1 juni afgelast zijn, is het mogelijk om via internet een besloten mis te volgen, die op verschillende plaatsen worden opdragen. Onderstaande kerken in Limburg zenden regelmatig een eucharistieviering uit.   >>> Klik hier voor een overzicht
(Tekst overgenomen van Nieuwsbrief 27-03-2020, Bisdom Roermond)
De NL Bisschoppen vragen ons om in deze moeilijke (Corona) tijd onderstaand gebed te bidden.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. >>>

 

 

Klokken luiden op woensdag

Op voorstel van de gezamenlijke kerken zullen wij op drie woensdagen een kwartier lang de klokken laten luiden als teken van hoop op goed nieuws. Ook al is het stil in de kerkgebouwen, dat wil niet zeggen dat het geloof weg is. De tijd dat geluid wordt is woensdagavond van 19.00 tot 19.15 uur. Wij nodigen de mensen uit om op dat moment ook zelf de gelegenheid te nemen voor een stil moment van gebed en bezinning.   

Opening kerk voor stil gebed

Schinnen: iedere zondag van 10.00-12.00 uur

Puth: iedere zondag van 13.00-15.00 uur en iedere woensdag van 13.00-15.00 uur

Oirsbeek: iedere zondag van 11.00-13.00 uur

Doenrade: iedere zondag van 08.30-09.30 uur

Schinveld: iedere zondag van 11.00 tot 12.00 uur

Merkelbeek: iedere donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

Bingelrade: zondag van pasen t/m pinksteren van 11.00-12.00 uur

Jabeek: iedere zondag van 11.00 – 12.00 uur