R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

In de wolken

Allemaal hebben wij van die momenten dat wij zeer opgetogen zijn. Mensen die verliefd zijn zien in gedachten een prachtige toekomst voor zich. Mensen die aan een nieuwe baan beginnen hebben prachtige verwachtingen van wat ze allemaal zullen doen. Of mensen die ernstig ziek geweest zijn gaan opeens dingen als belangrijk zien die voorheen niet in hun opkwamen. oor ogen hebben in deze 40-dagentijd.

Het is wezenlijk voor iedere mens om plannen en idealen te hebben. Toekomst voor ogen hebben geeft ons kracht om te gaan met de realiteit van het bestaan.

 

Het is van grote betekenis dat Jezus met drie van leerlingen, namelijk Johannes, Jacobus en Petrus de berg Tabor bestijgt. Deze drie leerlingen behoren tot de intimi en mogen net iets meer van Jezus' toekomst zien dan de anderen. Vooreerst mogen zij aanschouwen welke plaats aan Jezus door God wordt toegekend: hij is de vervulling van de belofte van het volk van Israël. In het gesprek met Mozes (Wet) en Elia (profeten) gaat het over het lijden en sterven van Jezus, maar ook over wat in zijn verrijzenis als toekomst besloten ligt. God bemoedigt de drie apostelen: " dit is mijn zoon, de uitverkorene, luistert naar Hem". Als de harde realiteit zich aandient mogen zij terug denken aan deze ervaring. Blijven vertrouwen op Jezus, ook wanneer het moeilijk is. De realiteit van het leven mag ons niet zonder toekomstverwachting achter laten. Dat mogen wij ook v