R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Jezus, waar ben je?

Er zijn nogal wat mensen die zeggen: "Waar is God met al die oorlogen". Of "als God bestond, waarom moet die moeder van dat gezin dan zo jong sterven". Deze lijst kan eindeloos worden aangevuld. Het bestaan van een God wordt gekoppeld aan het leven in een wereld zonder pijn en verdriet, vol vrede en vreugde. Voor deze mensen bestaat God niet of HIj slaapt. Toch gaat deze redenering voorbij aan de gedachte dat God ons de aarde en alles wat er op bestaat heeft toevertrouwd om het goed te beheren. Wanneer het mis gaat klinkt het te eenvoudig om te zeggen: "dat is de schuld van God"
Misschien is het belangrijker om ons af te vragen: "in hoeverre hebben wij er zelf schuld aan dat dingen zijn mis gegaan.
 

Na de verrijzenis verscheen Jezus in verschillende situaties aan de leerlingen opdat hun geloof sterker kon worden. Toen die tijd ten einde was keerde Hij terug ging naar de Vader. Aanvankelijk waren zijn leerlingen zo verbouwereerd dat zij alleen maar naar de hemel konden staren.    

Toen zich twee mannen in witte gewaden bij hun voegden, werden ze wakker geschud door de vraag: "mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken". Jezus zal eens terug komen op aarde. Nu is het moment aangebroken dat er actie van jullie wordt verwacht. Dit woord vervulde hun met vertrouwen. Ze beseften dat Jezus hun niet aan hun lot over laat.

Ook al is het op deze dag voor menige schutterij het koningsschieten, toch is het kijken naar de hemel hier van een andere orde. Waar schutters bolletjes of een vogel omlaag gaan halen, moeten wij Jezus gunnen dat hij naar de Vader terugkeert. Aan ons is de opdracht om vooral om ons heen te kijken en te zien waar wij met Gods hulp voor mensen wat kunnen betekenen. Het gebeuren van Jezus' hemelvaart is nu een rijpingsproces van hun geloof. Niet alleen blijven ontvangen, maar ook doorgeven wat Jezus ons heeft nagelaten voor het heil van de wereld.