R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Kerkbijdrage / Kerkbalans

In de maand januari wordt de balans opgemaakt binnen de bedrijven, maar ook binnen de parochiegemeenschappen. Daar kennen wij de “kerkbijdrage”. Deze is gebaseerd op solidariteit. Zoals ook een ziekteverzekering gebaseerd is op solidariteit. Geen mens verlangt ernaar om ziek te worden, opdat je het ingelegde geld ruimschoots terugkrijgt. Gezondheid is een kostbaar bezit. Maar als je zorgt nodig hebt, ben je blij dat je die zware last niet alleen hoeft te dragen.

Zo is ook binnen de Kerk uit solidariteit de kerkbijdrage ingevoerd. Bedoeld om de werkers binnen het pastoraat, zoals in een parochie, de mogelijkheid te bieden, haar diensten te verlenen. Dit gaat niet alleen over het vieren van de eucharistie, maar ook andere vormen van dienstverlening. Het is vanzelfsprekend dat kinderen worden voorbereid op een eerste communie of vormsel. Of dat er een bezoek plaats vindt bij een doop of dat bij een huwelijksvoorbereiding tijd wordt gegeven aan het bruidspaar. Of iemand de ziekenzalving wil ontvangen of gewoon bezoek.

Wil de kerk daarin voorzien, dan is solidariteit bij het dragen van lasten en lusten noodzakelijk.

Vergeet de kerkbijdrage niet!