R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Klik hier om aan te passen

Met de nieuwste richtlijnen van het RIVM hebben de Nederlandse bisschoppen protocollen opgesteld waarlangs de kerkdeuren tijdens de viering van de eucharistie weer open mogen ná Pinksteren. Vanaf 1 juni tot 30 personen en vanaf 1 juli tot maximaal 100 personen met inachtneming van de anderhalve meter. Iedere parochie moet een eigen protocol organiseren en maatregelen treffen in het kerkgebouw. Kerkgangers moeten zich vooraf aanmelden. Het vergt nogal wat voorbereiding en bij deze reeds een woord van dank aan onze vrijwilligers die zich gaan inzetten om onze deuren weer te kunnen openen. De toediening van het H. Doopsel zal voorlopig niet mogen en waarschijnlijk zullen deze beperkingen nog wel een hele tijd het leven in en om onze kerken bepalen. Communie uitreiken kan nog niet en koren mogen voorlopig niet zingen. In het volgende Goed Nieuws zullen we u hier verder over informeren en zullen we ook bekend maken hoe u zich voor welke heilige Mis kunt aanmelden. 

Pastoor-Deken Jack Honings