R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Kerstpreek 2018 - pastoor Adema

Beste medechristenen,  

Afgelopen week  week kwam ik bij mensen die me trots hun kerststal lieten zien. Ze waren heel enthousiast. Maar toen ik de beelden in de stal wat nauwkeuriger bekeek stonden die op een andere plaats dan ik gewend was. Een herder liep bij de kameel. Een van de drie koningen stond midden tussen de schapen. Jozef zat geknield in de hoek en een andere herder stond samen met Maria dicht bij de kribbe. De os en de ezel stonden op het mos in het open veld en een andere koning stond met een cadeautje bij een derde herder. Op dat moment wilde ik graag de beelden stellen zoals ik dat gewend was. Maar besefte gelukkig op tijd dat ik niet wat anderen zo hadden opgesteld mocht veranderen Het feit dat zij een kerststal opzetten is al bewonderenswaardig. Want daarmee wilden zij bewust of onbewust het goddelijk gebeuren een gezicht geven.  De mens van tegenwoordig leeft op een andere manier naar kerstmis toe als wij vele jaren geleden deden. Men wordt overspoelt met aanbiedingen en koopjes. Dat geeft een andere beeldvorming bij  Kerstmis. Het zou bij de beleving van deze tijd passen om bijvoorbeeld sterren te vouwen van reclamefolders, waarop hapjes, drankjes en andere leuke dingen worden aanbevolen.  En om voor de kribbe een kerstman te plaatsen en herders, die het liedje “Jingle Bells” zingen. Of om een menukaart te hangen achter de engel die een vreugdevolle boodschap brengt. Want dat hoort heden ten dage bij het toeleven naar Kerstmis. De beeldvorming van aandacht voor het geboortefeest van de Heer is verschoven naar zelf genieten en gezelligheid. Binnen dit verband is het ook te verklaren dat Christus, waarvan het woord 'kerst' is afgeleid, steeds meer op een zijspoor wordt gezet. 

In de kerk blijven wij onze aandacht richten op datgene waar het vanuit ons geloven werkelijk om gaat. Namelijk blij zijn omdat Jezus in onze wereld gekomen is. Mensen die zeggen dat het kerstverhaal, zoals het in de bijbel staat, niet echt gebeurd is, hebben gelijk. Maar dat betekent niet dat het kerstverhaal geen waarheid bevat. Want de evangelist Lucas was niet aanwezig bij de geboorte van Jezus. Pas vijftig later heeft hij geschreven over geboorte van Jezus, zoals dat in zijn tijd plaats vond. De Kerk ontkiemde in stilte toen de geboorte van Jezus plaats vond en werd zichtbaar toen Jezus gestorven en verrezen is. In  het wonder van Gods menswording verwoordt Lucas hoe in de wereld een nieuwe tijd aanbrak. Door de komst van Jezus veranderde het leven van allen die in Jezus geloofden.  En vanuit dat geloof kwamen er in de wereld heel wat goede dingen tot stand. Lucas wilde de boodschap overbrengen dat de geboorte van Jezus een goddelijk gebeuren is, waardoor Gods liefde heel dichtbij gekomen is. Hij verbeeldde dat door te vertellen dat engelen vanuit de hemel het berichten brachten dat heden de Redder geboren is. Het waren vooral de eenvoudige mensen die deze boodschap oppakten. Zo hebben Maria en Jozef "ja" gezegd tegen Gods belofte en ontvingen dit kind met liefde en vertrouwen. Ook de herders waren niet rijk en geleerd, maar eenvoudige mensen die knielden bij het Christuskind. Zij zijn diep onder de indruk van dit gebeuren en er leeft in hun een onbestendig gevoel van vreugde. Iets dat ook bij de leerlingen na Jezus' verrijzenis genoemd wordt. De schapen zijn niet los te zien van de herders. De ontmoeting van de herders met Jezus zal ook doorwerken in de manier waarop zij de schapen leiden. De herder was eerst het beeld van God die mensen leidt, maar wordt verbreed tot alle mensen die een leiding gevende opdracht hebben. Eerst Jezus zelf opzoeken en ontmoeten en dan mensen die God zoeken, bij Jezus brengen. De os en de ezel komen bij Lucas niet voor. Maar wel bij Franciscus van Assisi toen hij de geboorte van Jezus verbeeldde. Zo krijgen de figuren in de kerststal een ander waarheidsgehalte dan het weergeven van feiten . Het is een geloofsgetuigenis van mensen, in wiens leven Jezus gekomen is.  Lucas vertelt in een verhaal dat Jezus in armoede en eenvoud werd geboren. In het begin  zochten de meest eenvoudige mensen Jezus op. Dat zag Lucas gebeuren toen hij met de apostel Paulus rondtrok om van Jezus te vertellen. Wat klein begon door de prediking van het geloof groeide uit tot een groeiende  groep van christenen, die zich verspreidden over heel de aarde. 

Van de verbeelde personen uit de kerststal kunnen wij heel wat leren. Geloof is te beschouwen als een kostbaar goed en nooit als iets dat je voor altijd bezit. Je moet het voeden en in stand houden. Welvaart doet ons vaak God vergeten. En kennis verleidt ons om het leven naar onze hand te zetten. Daardoor is het moeilijk ons aan een niet tastbare God toe te vertrouwen. Maar bij het voelen van onze grenzen en beperktheden merken wij dat er meer is tussen hemel en aarde. De onbegrijpelijkheid van dingen die ons overkomen brengen ons in verwarring en vinden wij zinloos. Maria en Jozef leren ons om ook het onbegrijpelijke niet uit de weg te gaan en op God te vertrouwen. De herders staan model voor  de leidinggevenden, die hun leven moeten geven voor de aan hun toevertrouwde mensen. Tenslotte rest ons nog de schapen. Voor hun zijn goede herders belangrijk omdat ze anders gaan zwerven. Deze hebben recht op plekken waar voedsel te vinden voor lichaam en geest. De engelen zorgen voor het goede nieuws, dat God in mensen op vele plekken werkzaam is.  Zo blijft het verhaal van Jezus' geboorte ons nog steeds zetten op de weg van Jezus. 

In die zin wens ik u allen gezegende kerstdagen toe.

Uw pastoor Huub Adema