R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Preek pastoor Adema op Kerst 2021

Schinveld 24 december 2021

 

Beste medechristenen, 

 

We leven niet in een vrolijke tijd. Berichten gaan allemaal over corona alsof er niets anders bestaat: het aantal besmettingen neemt toe, veel mensen komen in het ziekenhuis, maar er moeten keuzes gemaakt worden wie wel of niet geholpen kan worden, Limburg kleurt donkerrood op de kaart, een nieuwe variant is op komst die nog erger is dan de voorafgaande, de lockdown is noodzakelijk om het virus de baas te worden, het samen komen met anderen moet zo veel mogelijk beperkt worden, kinderen zijn opeens grote verspreiders van het virus en daarom gaan de scholen dicht, ze moeten niet te kort bij oudere mensen komen. En als hoopvol slotakkoord. Men denkt dat dit alles nog heel lang kan duren. De onverdraagzaamheid en conflicten nemen toe. Het zijn allemaal boodschappen die ons terneerdrukken en ons brengen in een sfeer van duisternis. Wandelen in het duister maakt ons onzeker en angstig. We zijn blij wanneer wij weer licht mogen zien in ons eigen huis, op de plaats waar wij wonen en werken. We verlangen naar perspectief: uitzien naar datgene wat ons weer blijheid en vrijheid van leven geeft.

 

Weldadig is het woord van de evangelist Johannes. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Bepaalde mensen zijn er bij gebaat om de duisternis in  stand te houden. Op alle mogelijke manieren houden zij het licht buiten de deur. Maar God is sterker dan de duisternis. Door de komst van Jezus is er leven en wordt Hij het licht der mensen. Zo mogen wij de geboorte van Jezus zien. In het gewone de grootheid van God zien. Dat zien wij  bij de kinderen die overal ter wereld met liefde worden ontvangen. In de kleine kring van vader en moeder en andere huisgenoten kan dit kind groeien. Voor ouders is een kind heel bijzonder. En elke nieuwe ervaring geeft verwondering en laat groeiprocessen zien. Hoe stralen ouders niet wanneer een kind op de manier waarop het kijkt laat zien dat het zijn ouders herkend. Hoe vreugdevol is het niet wanneer het voor de eerste keer papa en mama zegt. Hoe bijzonder is het niet wanneer het eerste stappen zet. Wie zo omgaat met het pas geboren kind wandelt in het licht. Het zijn vaak de eenvoudige mensen die van het gewone iets bijzonders weten te maken zoals de herders. Zij verheugen zich met de jonge moeder Maria en haar man Jozef over de geboorte van dit kind. Bij deze geboorte ligt een verband tussen hemel en aarde. Sterren stralen in de lucht en wijzen de weg naar Bethlehem. Engelen geven meerwaarde aan dit kind met hun boodschap: heden is u een redder geboren, Christus de Heer. Het zijn allemaal gebeurtenissen  die ons blij maken. Maar even belangrijk is het woord van Johannes om ook de andere kant van het leven te zien. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Duistere krachten blijven altijd een rol spelen in de wereld, ook na de komst van Jezus. Herodes wil de pas geboren koning doden.  De Joodse leiders geloven niet in Gods belofte die met Jezus in vervulling is gegaan. Ook wij moeten leren met die duistere krachten om te gaan.

 

Wij kunnen kracht putten uit de geboorte van Jezus wanneer wij meer oog hebben voor het licht dan voor de duisternis. Genieten van datgene wat goed en mooi is. Genieten van een kind dat ons voorleeft hoe wij met openheid en vertrouwen kunnen leven.  Stil staan bij wat wij hebben zoals het huis waarin wij wonen. Terwijl er  talloze mensen op de wereld hebben die geen dak boven hun hoofd hebben. Of  de verwarming die wij een graadje hoger zetten zodat het gezellig is in huis. Maar hoeveel mensen zitten niet in de kou, letterlijk en figuurlijk. Of het terecht kunnen in winkels waar wij kunnen kopen wat wij willen. Hoeveel mensen zijn er niet die geen eten en drinken hebben. Of het genieten van kinderen en kleinkinderen, vrienden en kennissen die ons in deze dagen niet vergeten en op bezoek te komen of van zich laten horen. Dit in tegenstelling tot de mensen die eenzaam zijn en niemand hebben. Jezus leert ons om te zien wat wij hebben en daar God ook voor te danken.  En zelf Licht zijn in de wereld van vandaag. Kerstmis is niet alleen een feest van ontvangen, maar ook van geven. Allereerst een boodschap van hoop. Wij plannen veel, maar het is God die ons het leven geeft. Door Hem, met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Dat is de boodschap van Kerstmis. Gods licht breekt door in de geboorte van Jezus, maar ook in ons doopsel en vormsel. Gods woord aanvaarden en daarnaar leven overwint de duisternis. In die zin wens ik u een gezegend kerstfeest toe.