R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Kerstpreek pastoor Adema 2019

Bron foto: www.bisdom-roermond.nl
De kribbe staat symbool voor Jezus die voedsel wil zijn voor de mensen: brood des levens
 
In deze tijd hebben veel mensen de kerststal weer tevoorschijn gehaald. Zo’n kerststal geeft warmte en gezelligheid in huis.  Dat kunnen wij in deze donkere dagen goed gebruiken. Het opzetten van de kerstgroep is geen garantie dat alles voorspoedig verloopt. Als wij terugkijken op het afgelopen jaar wisselden mooie en moeilijke momenten elkaar af. Die mooie momenten vergeten wij eerder dan de moeilijke. Schijnbaar zit dat in de mens. Misschien was er een nieuwe werksituatie waarin niet alles even soepel verliep. Dat beïnvloedde ook ons welzijn. Misschien was er een sterfgeval In een familie en waren er bij het afscheid pijnlijke momenten omdat niet alles even vreedzaam verliep.  Misschien bleven wij langer denken aan gezondheidsklachten dan aan het herstel door therapie of medicijnen.  Misschien lieten wij ons te veel leiden door de media die vaak gekleurd nieuws gaven over de onrust in de maatschappij en de spanning tussen landen en werelddelen. En bereikten ons te weinig positieve berichten zoals het bezoek van paus Franciscus aan landen, waarbij hij mensen bij elkaar bracht.  En is het vaak niet zo dat mensen eerder iets slechts dan wat goeds van anderen vertellen.

’Oude mensen hoor ik wel eens zeggen: “ik zet geen kerststal meer op. Vroeger kwamen de kinderen en kleinkinderen en was het gezellig. Nu zit ik vaak alleen en voel de eenzaamheid. Daarmee houd je daarmee God buiten de deur. Schijnbaar overheerst de donkere kant van het leven meer dan het licht. Vanuit ons geloof proberen wij aandacht te hebben voor het goede nieuws. Dat komt naar voren in woord en beeld. Zo bereik je met het opzetten van de kersstal meer dan het scheppen van een warme sfeer. In beelden komt het evangelie tot leven. Je kunt het toepassen op verschillende situaties waarin je verkeert: thuis, op school, op het werk, in het ziekenhuis, in het verzorgingstehuis, in de gevangenis, op de pleinen. Op die plekken worden wij herinnerd aan God, die niet in de hemel is gebleven, maar op aarde is gekomen en mens is geworden. De kerststal opzetten, betekent Gods nabijheid vieren. De kerststal geeft ons de kans op een andere manier naar het leven te kijken dan we gewend zijn. In de soms zo hectische wereld van vandaag, is een rustpunt bij de kerststal weldadig. Staande voor de kerststal kun je met God stil staan bij je leven, bij mensen waarmee wij te maken hebben en situaties die ons ter harte gaan. De kerststal laat ons beseffen hoe groot de liefde is die God voor ons heeft. Wie goed naar de beelden van de kerststal kijkt, ziet dat deze beelden een openheid oproepen door hun blik en hun handen. Zij nodigen ons als het ware uit om God te ontvangen. Om met Hem de balans op te maken van het jaar dat op zijn einde loopt, om met Hem onze verwachtingen en zorgen te delen. Als we het rumoer van de wereld even buiten de deur houden, kunnen we luisteren naar God, die in de stilte spreekt. Dan ontdek je ook waar het om gaat in het leven. 

We leven in een wereld waarin het christelijk geloof niet meer vanzelfsprekend is. De mensen die niet nog niet met het Evangelie in contact zijn geweest, leven niet alleen op andere continenten. Ze zijn ook hier. Vooral in de gigantische steden, waar bijzondere pastorale zorg nodig is. In grote steden hebben we andere ijkpunten nodig om onze manier van denken en handelen opnieuw vorm te geven. Nu er elke dag zoveel wapens gefabriceerd worden en zoveel gewelddadige beelden onze ogen en harten binnenkomen is de kerststal meer dan ooit actueel. De kerstgroep geeft een tegengeluid door het uitdragen van vrede. Het zijn vaak de kleine dingen waarin dat bestaat. We zien dit bij het geboorteverhaal van Jezus. Al was er voor hem geen plaats in de herberg, een eenvoudige grot is de plaats waar Jezus welkom is bij de mensen die daar op bezoek komen. Zij brengen een sfeer, waardoor de liefde van God Jezus beleefd wordt. Op de eerste plaats in het kind dat ter wereld is gekomen. God heeft zich zo klein gemaakt dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft om ons te verlossen. Daarnaast is er de liefde van Maria en Jozef voor dit kind en de liefde voor elkaar. Jozef heeft een moeilijke tijd achter de rug. Liefde is zichtbaar bij de herders, die in al hun eenvoud vol verwondering neerknielen bij dit kind. In alle armoede voelen zij zich rijk bij het aanschouwen van dit kind. Tenslotte zijn er nog de engelen die verklaren wat gebeurd is: Heden is U een redder geboren, Christus de Heer. Zij verbinden het aardse met het hemelse: eer aan God in den hoge en vrede op aarde voor de mensen in wie God welbehagen heeft. We kunnen ons voorstellen wat ze dachten en voelden toen het Kind in armoede werd geboren: vreugde, maar ook verwarring.

De kribbe, van oorsprong een voederbak, staat symbool voor Jezus die voedsel wil zijn voor de mensen: brood des levens. Hij voedt onze liefde. Hij geeft onze families de kracht om zorg te hebben voor elkaar en elkaar te vergeven. Wie de kerststal uit het publieke domein, haalt God weg uit de samenleving. Het argument om mensen met Gods liefde in aanraking te brengen weegt zwaarder dan het argument om God onzichtbaar te laten zijn. Zeker in een wereld waarin mensen de ene donkere wolk na andere aan zich voorbij zien trekken, is het goed om aandacht te vestigen op datgene wat het leven opbouwt en waarin God vreugde vindt.  De vrede groeit waar mensen zich naar God keren en hun geluk vinden in de ander. Het geloof in God groeit waar men vanuit een situatie van hoe moet ik hier nu uitkomen”, ervaren hoe God ons nieuwe wegen toont. De kerststal is geen eindproduct, maar schenkt ons ingrediënten om met Gods hulp te bouwen aan een wereld van vrede en liefde. Als kerk zijn wij geroepen om iedereen eraan te herinneren dat het niet alleen om sociale of migratievraagstukken gaat, maar om mensen, broeder en zusters voor elkaar. Voor wie geen plaats heeft in de geglobaliseerde maatschappij, mag juist zich welkom bij allen die Jezus oprecht in hun hart mee dragen. 

 

In die zin wens ik u een gezegend kerstfeest toe.

preek_kerst_2019_adema.pdf
Downloaden