R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Leven alsof God niet bestaat

In onze samenleving is de religie steeds meer verdwenen. Kerststallen worden geweerd uit publieke gebouwen, kruisbeelden zijn steeds minder zichtbaar. Bij openbare gelegenheden is het niet meer vanzelfsprekend dat ambtsdragers van een kerkgemeenschap uitgenodigd zijn. Het proces om het christendom onzichtbaar te maken gaat steeds verder. Kerstliedjes mogen niet meer klinken in de winkel. Producten met de naam kerstmis en Pasen krijgen een nieuwe duiding. Wie het journaal bekijkt zal geen kerkelijk nieuws vernemen zoals reizen van de paus of ontwikkelingen binnen de Kerk, tenzij er iets negatiefs te melden is. Dan wordt dit breed uitgemeten om het kwaad te laten schitteren. Wie in een restaurant voor het eten een kruisje maakt wordt beschouwd als een vreemdeling. Christelijke waarden en normen zijn niet meer vanzelfsprekend.
In elke tijd zijn er periodes dat de mens leeft alsof God niet bestaat. Jezus verwijst naar de tijd van Noach. Zoals de mensen in de dagen voor de zondvloed  door gingen met eten en drinken, huwen en ten huwelijk geven totdat Noach de ark binnen ging en zij niets vermoedden, toen de zondvloed kwam, allen wegrukte, zo zal het ook gaan bij de komst van mensenzoon. Hiermee geeft Jezus aan dat God vroeg of laat aan de mens laat zien dat Hij nog wel wezenlijk bestaat en dat degene die trouw aan Hem zijn gebleven, meegenomen worden naar het leven in God en een nieuwe toekomst tegemoet gaan. Ook de komst van Jezus is een teken van God dat de mens Hem ter harte gaat.
Dit verwachten vinden wij ook terug in de vier weken voor Kerstmis. Het wordt de adventtijd genoemd. Jezus komt dichter in ons bestaan. Door ons doopsel is Jezus al in ons bestaan gekomen. Niet altijd zijn wij ons daarvan bewust. Daarom is het goed om vernieuwd te worden in ons geloof. De eerste kaars maakt ons ervan bewust dat we waakzaam moeten zijn. Waakzaam zoals de wijze maagden in het evangelie die zorgden dat er voldoende olie was om de lamp brandend te houden voor wanneer de bruidegom komt. Maar ook de waakzaamheid in onze samenleving om niet alleen maar op te gaan in datgene wat mensen aanbieden in de vorm van vermaak, consumptie en recreatie. Veel belangrijker dan het gevoel dat ik leef is het bewustzijn dat de ander leeft in Mij. Dat is niet alleen van toepassing op mijn verbondenheid met Jezus. Maar ook kunnen wij het toepassen op de verbondenheid met mensen om ons heen. Waar de een zijn hart opent voor de ander is vrede, vreugde en dienstbaarheid. Dat is het Licht dat straalt bij de geboorte van Jezus. Mogen ook wij in deze tijd waakzame mensen zijn.
Huub Adema