R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Licht in de duisternis

Intussen zijn de gloeilampen bijna overal vervangen door ledverlichting. Onlangs kocht ik een ledschijnwerper op accu. Mocht de stroom eens uitvallen dan geeft dit ding voor een aantal uren een ongelofelijke hoeveelheid licht. En dat terwijl ik me nog als kind kan herinneren dat we thuis samen zaten met de kaarsen aan toen er plotseling geen elektriciteit was. Het ontbreekt ons niet aan technische hulpmiddelen. Met één druk op de knop van de ledschijnwerper zitten we vanuit het donker ineens in het super felle licht.

 

In de Advent doen we er vier weken over om van donker naar licht te gaan. Die periode geeft onze ziel de tijd om toe te leven naar de geboorte van Jezus Christus die zichzelf “Het Licht van deze wereld” noemt. Het ontbreekt ons niet aan kunstlicht. Toch kunnen we duisternis ervaren in ons leven. Mensen gunnen elkaar het licht in de ogen soms niet, we kunnen elkaar het licht uit doen.

 

Met Kerstmis vieren we dat we het Licht van Christus begint te schijnen. Ik wens u allen toe dat door uw persoonlijke band met Jezus Christus dit licht ook doorschijnt tot in uw hart. De woorden van Jezus Christus, hoe Hij met mensen omging, hoe Hij met zijn hemelse Vader sprak, hoe Hij de vervulling bracht van het eeuwenoude visioen, zou dat niet veel méér licht kunnen brengen in onze wereld dan alle ledlampen bij elkaar?

Dat Jezus ons mag inspireren om met kerstmis eens in de spiegel te kijken en ons eerlijk af te vragen: Hoe ga ik met mensen om? Hoe spreek ik? Hoe handel ik? Breng ik licht of duisternis in het leven van anderen? Lampjes ophangen is gemakkelijk. Zou het niet veel belangrijker zijn dat we allereerst zélf mensen proberen te zijn die licht om zich heen verspreiden? Is het centrale woord hier niet “geloofwaardigheid”?

 

Voor de volgelingen van Jezus Christus heeft Kerstmis een totaal andere inhoud dan een Magisch Kerstfeest. Kerstmis is eerder een feest dat vraagt om fijngevoeligheid, om het stille, het kleine, het eenvoudige. Om neer te kunnen knielen bij een klein kindje in een eenvoudige stal en daar het geheim van het leven van ons allen te ontdekken: God heeft ons lief! Die liefde toelaten in ons hart maakt ons tot lichtjes voor elkaar!

Daarom wens ik u naast sfeervolle kerstdagen bovenal een Zalig Kerstmis!

Mede namens het pastorale team en de kerkbesturen,

 

Deken Jack Honings