R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Liefde leidt tot leven en overleven

Wanneer mensen bedreigd worden zie je dat ze de ander uit de weg gaan of zich gaan verstoppen. Iedereen leeft graag en daarom wil je dan ook je eigen leven veilig stellen. Vele mensen kiezen dan meer voor zichzelf dan voor de ander. Wanneeriemand, van wie je heel veel houdt in gevaar komt, maakt het verlangen om je eigen leven veilig te stellen, plaats voor je leven geven voor de ander. Daarom geef je het eigen leven in het belang van de ander. Er zijn talloze voorbeelden bekend van mensen die hun leven gaven voor de ander.
Jezus zag daarin ook zijn levensbestemming. Hij stelde zich kwetsbaar op toen hij opkwam voor mensen die buiten de samenleving waren komen te staan. In plaats van veroordelen liet hij vergeving zien. Toen Hij getuigde van de bijzondere band met Zijn Vader  als Zoon van God wilde een groep vooraanstaande mensen Hem doden. Dat gebeurde ook werkelijkheid toen Hij stierf aan het kruis. Vanaf dat moment werd het kruis niet alleen een verwijzing naar lijden en dood, maar  ook een toegangspoort naar het leven in God: hij die zichzelf weggeeft  raakt het leven niet kwijt, maar overleeft. Liefde is altijd gericht op de ander. Daaruit komt ook het geloof in de verrijzenis voort. God laat de mens die liefheeft niet achter in het dodenrijk, maar geft hem/haar het leven terug. "Nu is de Zoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem.  In Zijn Liefde voor God ging Jezus tot het uiterste.
Een christengemeenschap bestaat niet alleen uit een groep mensen die goed voor anderen willen zijn, maar die ook hun leven willen bouwen op God. Door zich te verzamelen rondom het kruis getuigen zij van wat God hun aanbiedt: leven voor de ander leidt tot nieuw leven en daarin schuilt de kracht van het geloof: vertrouwen op het nieuwe leven in God. Zij die elke herinnering aan christenen willen weg vagen, beginnen met het verwijderen van het kruis in openbare ruimtes en kerken. Maar zelfs dan blijkt het leven sterker dan de dood. Al lijkt het einde van de Kerk gekomen te zijn, toch zal door het Kruis zonde en dood overwonnen worden.