R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Nieuwjaarontmoeting in Schinveld 

Op 1 januari is een nieuwjaarontmoeting in het parochiecentrum St. Michiel te Schinveld na de mis van 10.30 uur. 
- Geschreven op: 16-12-2019

Bezoek bisschop op 6 dec 2019 gestart in gemeentehuis Schinnen

Bezoek bisschop gestart op 6 dec 2019 in gemeentehuis Schinnen Om negen uur was een hartelijke ontvangst van bisschop Smeets in het gemeentehuis door wethouder van de Broek. Er waren een viertal sprekers die vertelden over hoe de samenwerking van Nuth, Schinveld en Schinnen tot stand was gekomen. Tevens ook welke uitdagingen er lagen op het gebied van bebouwing, natuurbehoud, cultuur, recreatie, werkverschaffing. Er werd een mooi beeld geschetst van de nieuwe gemeente Beekdaelen en wie de verhal
- Geschreven op: 09-12-2019

Inventarisatie kerkelijke goederen

Inventarisatie kerkelijke goederen Al enkele jaren trekken enkele mensen van de kunstacademie er op uit om in de parochiekerken te inventariseren wat aanwezig is aan kerkelijk vaatwerk, missalen, kleding, vlaggen en nog veel meer. Alles wordt uit de kast gehaald om er foto’s van te maken en te registreren.  In de Eligiuskerk zijn Sander en Marijke vijf dagen aan de gang geweest om dit werk te verrichten. Dit werk wordt gesubsidieerd door het bisdom en de provincie. Men wil op die mani
- Geschreven op: 09-12-2019

Ziekencommunie met kerst.

De kerstcommunie wordt voor de kerstdagen in de parochies rondgebracht. Indien U die wenst te ontvangen en niet op de maandelijkse lijst van uw parochie staat, maar toch graag de communie met kerst thuis wil ontvangen, kunt u contact opnemen met de koster of het aanspreekpunt in uw parochie. Het telefoonnummer staat bij de parochie mededelingen in goed nieuws.
- Geschreven op: 01-12-2019

Door de dood is van ons heen gegaan

Door de dood is van ons heen gegaan: Annie Benders op 91-jarige leeftijd. Dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God
- Geschreven op: 01-12-2019

Mijnwerkersmis met seniorenorkest

Op zaterdag 30 november om 19.00 uur zullen, in Schinveld, b.g.v. het feest van de H. Barbara de overleden mijnwerkers worden herdacht. Het regionaal seniorenorkest Beekdaelen zal deze viering muziekaal opluisteren.
- Geschreven op: 23-11-2019

Jongerenreis naar Rome

Voor jonge mensen in de leeftijd van 16 tot 30 jaar wordt een Romereis georganiseerd door Jong Katholiek en het Huis van de pelgrim. Het is een prachtige ervaring om te zien hoe Rome op velerlei gebied ons wat te brengen heeft. Niet alleen het Vaticaan, maar ook andere delen van Rome geven ons een indruk van het leven in de stad: cultureel, religieus, culinair. Nadere informatie vind je bij www.huisvoordepelgrim.nl of www.jongkatholiek.nl  
- Geschreven op: 18-11-2019

Even voorstellen

In onze parochies zal Marie Josée Janssen de komende maanden stage gaan lopen. Zij is inmiddels bezig aan het 5e jaar van de weekend-opleiding tot pastoraal medewerker aan het Theologisch Instituut Rolduc te Kerkrade. Marie Josée is 57 jaar oud, gehuwd met Herman, die als diaken werkzaam is in de parochies van Heerlen Noord en Schandelen, en moeder van twee zonen: Jacques van 26 jaar en Naard van 23 jaar. Zij woont in Brunssum en werkt parttime op de financiële administratie v
- Geschreven op: 26-10-2019

Allerheiligen

Hoewel de vrije dag is afgeschaft wordt in de katholieke kerk in Nederland het Hoogfeest van Allerheiligen nog steeds op de dag zelf gevierd, namelijk 1 november. In ons parochiecluster vieren we dat met de heilige Mis in Puth om 09.30 uur. Parochianen uit de negen clusterparochies (en zelfs van daarbuiten) zijn van harte welkom. Rondom de kerk is ruime parkeergelegenheid. De ingang is aan de linker zijkant van de kerk  via de sacristie.
- Geschreven op: 26-10-2019

Naam Cluster?

Voor het nieuwe parochiecluster zijn we nog op zoek naar een naam. Hebt u een idee? Laat het ons weten door uw voorgestelde clusternaam te mailen naar: clusternaam@ziggo.nl
- Geschreven op: 20-10-2019
12