R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Overleden

Door de dood is van ons heen gegaan:   > op 95-jarige leeftijd Mia Houben-Hartman (Merkelbeek; > op 85-jarige leeftijd Math Peters, Jabeek; > op 91-jarige leeftijd Keetje Raats-Scheren (Schinveld)   Bidden wij dat ze altijd mogen leven in het licht van onze Heer
- Geschreven op: 01-02-2020

Mis in verzorgingshuis Elvira

In de afgelopen week hebben diaken van Hees en pastoor Adema een overleg gehad met de geestelijk verzorger en manager van verzorgingshuis Elvira. Uit dit overleg is voortgekomen dat iedere donderdag om 10.30 uur een eucharistieviering zal zijn voor de bewoners, maar ook voor mensen van buitenaf die graag hieraan willen deelnemen. Op die manier willen wij als parochie ook onze inbreng hebben bij de aandacht voor mensen die afhankelijk zijn van zorg. Na afloop bestaat de gelegenheid nog een kop
- Geschreven op: 25-01-2020

Overleden

Door de dood is van ons heen gegaan: + op 83-jarige leeftijd Fieny Laeven-Ploumen (Schinveld). + Ook overleed Math Peters. Dat zij voor altijd thuis mogen zijn bij God.
- Geschreven op: 25-01-2020

Blasiuszegen

Op 3 februari wordt de H. Blasius herdacht. Van hem wordt verteld dat een jongetje dat dreigde te stikken door een visgraat, van de verstikkingsdood werd gered. Hij wordt aangeroepen om niet  met keelziekten te maken te krijgen, maar hiervan gespaard te blijven. In verschillende kerken zal na de mis de Blasiuszegen worden gegeven.
- Geschreven op: 25-01-2020

Bezoek bisschop op 6 dec 2019 gestart in gemeentehuis Schinnen

Bezoek bisschop gestart op 6 dec 2019 in gemeentehuis Schinnen Om negen uur was een hartelijke ontvangst van bisschop Smeets in het gemeentehuis door wethouder van de Broek. Er waren een viertal sprekers die vertelden over hoe de samenwerking van Nuth, Schinveld en Schinnen tot stand was gekomen. Tevens ook welke uitdagingen er lagen op het gebied van bebouwing, natuurbehoud, cultuur, recreatie, werkverschaffing. Er werd een mooi beeld geschetst van de nieuwe gemeente Beekdaelen en wie de verhal
- Geschreven op: 09-12-2019

Inventarisatie kerkelijke goederen

Inventarisatie kerkelijke goederen Al enkele jaren trekken enkele mensen van de kunstacademie er op uit om in de parochiekerken te inventariseren wat aanwezig is aan kerkelijk vaatwerk, missalen, kleding, vlaggen en nog veel meer. Alles wordt uit de kast gehaald om er foto’s van te maken en te registreren.  In de Eligiuskerk zijn Sander en Marijke vijf dagen aan de gang geweest om dit werk te verrichten. Dit werk wordt gesubsidieerd door het bisdom en de provincie. Men wil op die mani
- Geschreven op: 09-12-2019

Ziekencommunie met kerst.

De kerstcommunie wordt voor de kerstdagen in de parochies rondgebracht. Indien U die wenst te ontvangen en niet op de maandelijkse lijst van uw parochie staat, maar toch graag de communie met kerst thuis wil ontvangen, kunt u contact opnemen met de koster of het aanspreekpunt in uw parochie. Het telefoonnummer staat bij de parochie mededelingen in goed nieuws.
- Geschreven op: 01-12-2019

Overleden

Door de dood is van ons heen gegaan: Annie Benders op 91-jarige leeftijd. Dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God
- Geschreven op: 01-12-2019

Mijnwerkersmis met seniorenorkest

Op zaterdag 30 november om 19.00 uur zullen, in Schinveld, b.g.v. het feest van de H. Barbara de overleden mijnwerkers worden herdacht. Het regionaal seniorenorkest Beekdaelen zal deze viering muziekaal opluisteren.
- Geschreven op: 23-11-2019

Jongerenreis naar Rome

Voor jonge mensen in de leeftijd van 16 tot 30 jaar wordt een Romereis georganiseerd door Jong Katholiek en het Huis van de pelgrim. Het is een prachtige ervaring om te zien hoe Rome op velerlei gebied ons wat te brengen heeft. Niet alleen het Vaticaan, maar ook andere delen van Rome geven ons een indruk van het leven in de stad: cultureel, religieus, culinair. Nadere informatie vind je bij www.huisvoordepelgrim.nl of www.jongkatholiek.nl  
- Geschreven op: 18-11-2019
12