R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Klokken luiden op woensdag

Op voorstel van de gezamenlijke kerken zullen wij op drie woensdagen een kwartier lang de klokken laten luiden als teken van hoop op goed nieuws. Ook al is het stil in de kerkgebouwen, dat wil niet zeggen dat het geloof weg is. De tijd dat geluid wordt is woensdagavond van 19.00 tot 19.15 uur. Wij nodigen de mensen uit om op dat moment ook zelf de gelegenheid te nemen voor een stil moment van gebed en bezinning.   
- Geschreven op: 28-03-2020

Uitvaarten

Op dit moment kunnen bij een overlijden geen missen plaats vinden zoals u dat gewend bent. Wel bieden de bisschoppen de mogelijkheid om een korte gebedsdienst te houden als troost en bijstand van de familie en als uiting van onze verbondenheid met de Heer. We zijn daarbij gebonden aan een kleine kring die samen komt. Wij willen als priesters en diaken voor u beschikbaar zijn. Neem gerust contact met ons op.
- Geschreven op: 28-03-2020

Telefonisch contact opnemen?

Telefonisch contact Ook al zijn de vergaderingen opgeschort en bezoeken afgezegd, toch betekent dat niet dat contact met de priesters van het pastorale team niet meer mogelijk is. Voor iedereen die een vraag heeft zijn wij beschikbaar en ook wanneer u behoefte hebt aan een gesprek blijven wij voor u beschikbaar. Neem gerust de telefoon en bel met ons. We zijn de wereld niet uit en blijven voor u beschikbaar als aandachtig luisteraar, voor zo ver mogelijk begeleidend met raad en daad en bereid om
- Geschreven op: 28-03-2020

Overleden

Door de dood is van ons heen gegaan: > op 77-jarige leeftijd Jos Coumans (Schinveld): > op 79-jarige leeftijd overleed Karel Cremers (Schinveld); Dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God.
- Geschreven op: 23-03-2020

Parochiekerk open voor stil gebed

Op zondagochtend willen we de kerken (mits dit zou worden afgeraden door de overheid) openen voor stil gebed. U treft een overzicht aan van de kerken en de tijden. Schinnen: iedere zondag van 10.00-12.00 uur Puth: iedere zondag van 13.00-15.00 uur en iedere woensdag van 13.00-15.00 uur Oirsbeek: iedere zondag van 11.00-13.00 uur Doenrade: iedere zondag van 08.30-09.30 uur Schinveld iedere zondag van 11.00 tot 12.00 uur
- Geschreven op: 23-03-2020

Overleden

Door de dood is van ons heen gegaan:     > op 95- jarige leeftijd Tiny Kleuters-Roex (Schinveld)   Dat zij voor altijd in Gods licht mag zijn.
- Geschreven op: 15-03-2020

Een vertrouwde naam voor iets nieuws

Onlangs is de nieuwe naam gekozen voor ons parochiecluster: Maria, Koningin van de Vrede. Het is een naam die in onze regio meerdere malen voorkomt en een historische betekenis heeft. Hierover willen wij u in de toekomst graag een andermaal langs deze weg breder informeren.   De negen parochies zijn samen een cluster gaan vormen allereerst om de pastorale zorg in de negen parochies toekomstbestendig te maken. Daarnaast ligt er een opdracht voor de kerkbesturen om samen beleid te maken om za
- Geschreven op: 29-02-2020

Overleden

> Op 91-jarige leeftijd Keetje Raats-Scheren (Schinveld); > op 80-jarige leeftijd Helène Lemans-Vliex (Bingelarde); >op 82-jarige leeftijd Karel Gelissen (Schinveld); > Annie Cobben-Bolster (Puth): dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God.
- Geschreven op: 29-02-2020

Overleden

Door de dood is van ons heen gegaan:   > op 95-jarige leeftijd Mia Houben-Hartman (Merkelbeek; > op 85-jarige leeftijd Math Peters, Jabeek; > op 91-jarige leeftijd Keetje Raats-Scheren (Schinveld)   Bidden wij dat ze altijd mogen leven in het licht van onze Heer
- Geschreven op: 01-02-2020

Mis in verzorgingshuis Elvira

In de afgelopen week hebben diaken van Hees en pastoor Adema een overleg gehad met de geestelijk verzorger en manager van verzorgingshuis Elvira. Uit dit overleg is voortgekomen dat iedere donderdag om 10.30 uur een eucharistieviering zal zijn voor de bewoners, maar ook voor mensen van buitenaf die graag hieraan willen deelnemen. Op die manier willen wij als parochie ook onze inbreng hebben bij de aandacht voor mensen die afhankelijk zijn van zorg. Na afloop bestaat de gelegenheid nog een kop
- Geschreven op: 25-01-2020
123