R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Zin om de poetsgroep te versterken?

Er is een groep dames en heren die om de vier weken de kerk een poetsbeurt geven. De sfeer is altijd gezellig en ook een kop koffie ontbreekt niet. Hebt u interesse om u aan te sluiten. Neem dan contact op met José Theunissen of met de pastoor 045 - 525 23 18
- Geschreven op: 25-07-2021

Oude collectezak is terug

Vanaf vorige week wordt weer gecollecteerd met de befaamde stok met collectezak. De anderhalve meter afstand wordt bewaard en een stuk nostalgie keert terug. Door minder kerkbezoek en het niet kunnen collecteren is behoorlijk wat aan inkomsten gemist. Ook een aantal vieringen van afscheid, huwelijken en doopsels zijn weggevallen. Gelukkig begint alles weer een beetje op gang te komen. We zouden u willen vragen om toch ook de parochie extra te gedenken met financiële steun. De balans van 201
- Geschreven op: 25-07-2021

Inleveren misintenties

Aangezien er geen Goed Nieuws wordt rondgebracht in de weken 11-18-25 augustus, wordt u gevraagd de komende week de intenties op te geven voor deze weken. Dan kunnen wij ze ook plaatsen bij de kerkberichten. 
- Geschreven op: 25-07-2021

Overleden

Door de dood is van ons heengegaan: > op 100-jarige leeftijd Leonie Wijshoff-Douven. Dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God.
- Geschreven op: 19-07-2021

 Kerkkoor Merkelbeek gestopt

Na bijna 125 jaar gezongen te hebben is het gemengd koor St. Joseph van Merkelbeek genoodzaakt om te stoppen. In de laatste tijd vielen steeds meer mensen af waardoor de mannen op een gegeven moment niet meer een gregoriaanse mis konden verzorgen en ook bij meerstemmige zang moesten keuzes gemaakt worden. Bij het begin van de coronaperiode waren er nog 17 leden. Nu weer gezongen mocht worden bleven er nog 6 over. Ondanks de positieve intentie bleek het niet meer haalbaar om de koorzang in deze s
- Geschreven op: 12-07-2021

Overleden

Door de dood is van ons heengegaan: > op 82-jarige leeftijd Hans Hermans (voormalige huisarts Schinveld). Dat hij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God.
- Geschreven op: 04-07-2021

Gedoopt 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen: > Jaylina Smeets. Dopeling en ouders, van harte proficiat.
- Geschreven op: 21-06-2021

Gedoopt

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen: > Jaylina Smeets. Dopeling en ouders, van harte proficiat. 
- Geschreven op: 12-06-2021

Sacramentsprocessie Merkelbeek

De traditionele Sacramentsprocessie tijdens de zomerkermis eind juni rond St. Jan, in Merkelbeek zal dit jaar wederom niet doorgaan. In verband met de huidige corona maatregelen en alle afspraken hieromtrent zal deze mooie kerkelijke dorpsactiviteit doorgeschoven worden naar 2022. De mooi versierde straten en rustaltaren en de muzikale omlijsting van dit prachtige gebeuren zullen niet in de vergetelheid geraken. Het volgend jaar zullen de parochianen weer mogen genieten van onze processie.
- Geschreven op: 05-06-2021

Overleden

Door de dood is van ons heen gegaan: > op 77-jarige leeftijd Mientje Kuijpers-Eggen Dat zij voor altijd thuis mag zijn bij God.
- Geschreven op: 05-06-2021
1234