R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Brander verwarming vervangen

Brander verwarming vervangen De brander van de verwarming kan weer onze kerkgangers fysiek verwarmen. De H. Geest is ondanks de kou doorgegaan met spirituele warmte. Dank aan de mensen voor de extra financiële bijdrage. Daarvoor hartelijk dank.
- Geschreven op: 14-03-2021

Muziek bij uitvaarten en andere vieringen

Nu wij geen beroep kunnen doen op koren om bijzondere vieringen op te luisteren zijn twee professionele musici bereid om in deze leemte te voorzien. Het zijn Steven van Kempen en Gerald Wijnen. Met zang en orgel/pianospel weten zij bij een uitvaart of andere viering een sfeer te scheppen, die het hart verwarmt en God en mens met elkaar verbindt. Van degenen die hun hebben meegemaakt mochten wij vele lovende reacties ontvangen. Wilt u een waardig afscheid van een dierbaar iemand in de kerk, wij w
- Geschreven op: 28-02-2021

Overleden

Door de dood is van ons heengegaan: > op 89-jarige leeftijd Lies Meesters-Cals (Schinveld) en > op 83- jarige leeftijd Tom Limpens (Amstenrade): dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God.
- Geschreven op: 28-02-2021

Behoorlijke investering verwarming

Nieuwe brander voor de kerkverwarming Vanaf Kerstmis is de verwarming in de Eligiuskerk niet meer actief. Er is een nieuwe brander besteld, maar de levertijd hiervoor was vier tot zes weken. Op 9 maart wordt de nieuwe brander geïnstalleerd en kunnen we er weer warmpjes bij zitten. Het kostenplaatje hiervoor bedraagt € 5500,00. Een heleboel geld voor onze parochie die al veel inkomsten moet missen. Wilt u in de vastentijd iets extra’s doen, denk dan ook aan ons onder het motto: &l
- Geschreven op: 19-02-2021

Overleden

Door de dood is van ons heengegaan: > op 91-jarige leeftijd Kleuters-Arets (Schinveld). Dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God
- Geschreven op: 19-02-2021

Afspraken voor uitvaarten en andere vieringen

Voor misintenties kunt u terecht bij de contactpersonen van uw parochie. Bij een overlijden vragen wij u om contact op te nemen met pastoor Adema (telefoon 045-5252318/0622568958. Het liefst voordat u zaken gaat regelen. Zo kan hij het best rekening houden met uw wensen zoals muziek en zang, voorganger(s), sprekers en teksten. En in deze coronatijd zijn er ook nog de nodige andere zaken te bespreken. Als hij langer afwezig is, wordt dit overgenomen door diaken van Hees (telefoon 045-5443175). Oo
- Geschreven op: 07-02-2021

Nieuws van kerkbestuur

De Heer Zef Pijls heeft te kennen gegeven te stoppen als lid van het kerkbestuur. Degenen die Zef hebben meegemaakt weten hoezeer hij zich voor onze parochies heeft ingezet en daarvoor onze hartelijke dank. Aangezien vanuit Merkelbeek geen kerkbestuursleden meer in het te vormen federatiebestuur zijn wij op zoek naar twee kerkbestuursleden die de belangen van de H. Clemensparochie behartigen en bereid zijn een bijdrage te leveren aan het nieuwe samenwerkingsverband. Hiervoor kunt u contact opnem
- Geschreven op: 07-02-2021

Aswoensdag 2021

Op woensdag 17 februari begint de 40-dagentijd, ook wel vastentijd genoemd. Voor de vijf parochies zal er een viering zijn in de H. Clemens te Merkelbeek om 19.00 uur.    Aangezien het uitdelen van askruisjes sterk afgeraden wordt en het strooien van as op het hoofd nogal op bezwaren stuit, zullen we dit teken van boete achterwege laten. Kapsels verdragen niet om bestrooid te worden en ook op gladde hoofden zal het niet gedijen. Daarom zal dit jaar het askruisje ontbreken. Het gaat ni
- Geschreven op: 07-02-2021

Overleden / Bingelrade

Door de dood is van ons heengegaan: > op 87-jarige leeftijd Hein Goffin (Bingelrade). Dat hij moge rusten in vrede.
- Geschreven op: 07-02-2021

Brochure voor zondag 24 januari, Zondag van het Woord van God

Paus Franciscus heeft in 2019 een zondag van het Woord van God ingesteld. Die zondag is de derde zondag door het jaar. Dit jaar valt die zondag op 24 januari 2021, maar de paus onderstreept dat de aandacht voor de Schrift zich niet mag beperken tot die ene zondag. Het is bedoeld als aanzet om zoveel mogelijk de Bijbel ... lees meer >>>
- Geschreven op: 31-01-2021
1 2345