R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Oktober, missiemaand

Theresia van Lisieux is de patrones van de missie. Toen ze ging sterven heeft zij het offer van haar leven gegeven voor de missie omdat missionering niet vanzelfsprekend is. Haar beproeving was dat haar onwrikbare geloof in God omsloeg in angst en eenzaamheid. Te gelijker tijd kwam er een golf van atheïsme over Frankrijk en een groot deel van Europa. De intimiteit met God die Theresia altijd had gevoeld, was er niet meer. Ze werd gegrepen door de gedachte dat er misschien geen hemel bestond. “Ineens worden de mistbanken om mij heen dikker; zij dringen binnen in mijn ziel en omgeven haar zo dicht dat ik onmogelijk nog het zo dierbare beeld van mijn vaderland kan terugvinden, alles is verdwenen! Als ik mijn door die duisternissen vermoeide hart wat rust wil schenken door te denken aan het lichtende land waar ik naar verlang, dan wordt mijn kwelling verdubbeld.” “Het belang van deze laatste beproeving is: "God wiste in haar elk spoor van zelfzucht en trots uit en kneedde haar tot een meesterwerk van genade dat uniek te noemen is,” 

In werkelijkheid is dit de doorbraak van God in haar leven’. Zij die verlangde om ‘heilig’ te worden, weet niet meer of er wel een ‘hemel’ bestaat. Zij die met grote vurigheid bidt voor de ‘bekering’ van ongelovigen en misdadigers, vindt zichzelf plotseling in hun kring gezeten.” … “Eindelijk heeft ze begrepen dat er in de relatie met God geen zekerheid bestaat! Nooit! Zekerheden zijn iets van de mens en hebben niets met God te maken.” In deze ervaring opent zich ‘de kleine weg’. “Voorbij ieder verlangen naar prestatie en houvast, vertrouwt Teresia zich blindelings toe aan de goddelijke barmhartigheid.”
In de tijd van Theresia trokken vele missionarissen er op uit om het geloof te brengen en dat ook zichtbaar te maken in goede werken. Dat vroeg   veel van de missionarissen. Daarom is in oktober extra aandacht voor wereldmissiedag. Nog steeds is hulp nodig voor mensen die in den vreemde onze steun als kerk nodig hebben. We staan  tevens stil bij de vele missionarissen die in onze tijd gedood worden omwille van hun geloof. De strijd van het geloof die Theresia bezielde, zal ook voor hun niet vreemd zijn. Overgave duurt soms heel lang voordat het werkelijkheid is.