R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Open staan voor Gods Geest is geloven

Het gebeurde dat ergens een dijk was doorgebroken. Daardoor overspoelde het zeewater met grote snelheid een groot aantal dorpen. Hulpverleners hadden nog tijdig de bewoners gewaarschuwd en hun ook aangeboden om naar een veiliger plek  gebracht te worden. Een diep gelovige man, die kenbaar maakte erg op God te vertrouwen, antwoordde: ik blijf hier, want God zal mij wel redden. Toen het water verder steeg ging hij naar de eerste verdieping. Een man in een bootje kwam langs het raam en nodigde de man uit om in te stappen. Maar wederom zei de man: onze Here Jezus redt mij. 

Toen het water ook de eerste verdieping bereikte ging hij naar de zolder. Een helikopter kwam er aan en liet een groot touw naar beneden zakken. De bemanning riep: grijp je daaraan vast, dan trekken wij je wel omhoog. Wederom antwoordde de man dat God hem wel zou redden. Toen het water nog hoger kwam, gebeurde het dat de gelovige man verdronk en bij de hemelpoort aanklopte. Hij was verontwaardigd en zei tegen Petrus: "nu heb ik zo goed op God vertrouwd en nog ben ik verdronken. Waarop Petrus antwoordde: tot drie maal toe heeft God mensen naar je gestuurd om jou te redden, maar geen enkele keer heb je daaraan gehoor gegeven. Op de tekens om gered te worden die God je zond, heb je geen antwoord gegeven.

Is dat ook niet het geval met de komst van de Heilige Geest. Toen de leerlingen begrepen dat ze van binnen naar buiten moesten gaan, kregen ze frisse lucht binnen. Toen ze begrepen dat ze niet langer mochten zwijgen, maar moesten spreken, begon een steeds grotere groep mensen in Jezus te geloven. Toen ze geloofden dat Jezus hun toegerust had met zijn Geest waren zij in staat om wonderen te verrichten. Ook al is de Geest actief, het is ook belangrijk dat mensen luisteren naar de ingeving van de Heilige Geest.

Voor ons als volgelingen van Jezus is het belangrijk om niet vast te houden aan zekerheden van het verleden, maar dingen los te laten waardoor er nieuwe ruimte ontstaat om te geloven en geloosfsgemeenchap te zijn. De Heilige Geest vraagt van ons om niet alleen zeker te zijn van resultaat, maar ook er op te vertrouwen dat een nieuwe aanpak vruchten afwerkt. Vernieuwing is een kenmerk van de werking van Gods Geest. Mogen wij ons daardoor laten leiden.