R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Kennismaking met pastoor-deken Jack Honings

GOEDE MENSEN

Zo spreek ik u graag aan want, ofschoon we elkaar nog niet kennen, is de goedheid van de ander een uitgangspunt. Desgevraagd schrijf ik hier een kort stukje over mezelf. Dat zal dan ook meteen het laatste zijn want het gaat om de lieve Heer, niet om mij.

52 jaar geleden werd ik geboren in Sittard. Opgegroeid in Susteren en daar altijd lid geweest van de harmonie. Blaasmuziek was en is voor mij muziek die mijn ziel raakt. Na het behalen van het diploma electronica aan de M.T.S. in Sittard ben ik nog kortstondig naar de H.T.S. in Heerlen gegaan om vervolgens antwoord te geven op de innerlijke roepstem om priester te worden. Na de priesteropleiding op Rolduc werd ik achtereenvolgens kapelaan in Maastricht, Brunssum en Horst aan de Maas. Vervolgens was ik ruim 11 jaar pastoor in de Roerstreek, Posterholt, Melick, Herkenbosch en Sint Odiliënberg. Hier leerde ik “clusteren”.

In 2014 werd ik pastoor in Maastricht, de parochiefederatie Maastricht Zuidwest met kerkgebouwen in Wolder en Daalhof. Daar was ik nog maar 5 jaar pastoor toen de bisschop mij vroeg om deken van Schinnen te worden.

 

Hoewel ik heel graag nog veel langer in Maastricht was gebleven, heb ik daar onlangs met dankbaarheid afscheid genomen. Om vol vertrouwen te verhuizen naar Schinnen.

Naast deken van Schinnen zal mijn taak gaan bestaan uit pastoor en assistent zijn in het nieuwe cluster van negen parochies. Meerdere priesters, een diaken en catechisten, samen gaan we één pastoraalteam vormen. Het zal een kunst en zoektocht zijn om naast schaalvergroting ook te werken aan schaalverkleining. Pastorale zorg gaat immers altijd uit van nabijheid. Een cluster moet groeien, in vertrouwen, van onderop.

 

Ik heb er alle vertrouwen in dat dit moet gaan lukken. De menselijke goedheid roept in kerkbestuursleden, priesters, parochianen, vrijwilligers en iedereen die voor en na, op welke wijze dan ook, iets met die kerk heeft, naar boven om door alle structuren heen allereerst te zien: waar gaat het nu eigenlijk om?

Jezus Christus persoonlijk ontmoeten in de viering van de sacramenten, met als hoogtepunt de zondagsmis (of zaterdagvondmis). Daar ontstaat kerk en worden we uitgezonden om het geloof te beleven. De kerk is vanuit haar oorsprong missionair. Niet vastgeroest op één plek maar rondtrekkend. Structuren dienen hier dienstbaar aan te zijn. Om samen te bouwen aan een toekomstbestendige kerk. Kijkend naar de cijfers zal er niemand zijn die serieus kan menen dat alles kan blijven zoals het is.

 

In het mooie Beekdaelen wil ik mij graag samen met u ervoor inzetten dat wij het geloof dat wij hebben gekregen van onze ouders, mogen doorgeven aan hen die na ons komen.

Als gelovige mensen zijn wij gezonden naar zieken, eenzamen, mensen in welke nood dan ook, en zijn we geroepen om het leven met elkaar te delen en onze dorpen te bezielen met goedheid en zorg voor elkaar. Samen mogen we Beekdaelen nóg wat mooier maken! Ik moet nog veel plekjes ontdekken maar het bronsgroen eikenhout is zonder meer de plek waar ik mij thuis voel!

Uw toekomstige pastoor-deken Jack Honings.