R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Puzzelstukjes die bij elkaar komen

Voor veel mensen is puzzelen een mooie bezigheid. Op de doos is te zien wat het worden moet, maar als je de vele stukjes ziet is dat nog moeilijk waarneembaar. Soms pas na lange tijd lukt het om de puzzel compleet te krijgen. Zo is het ook in het leven van een mens. Van te voren is niet te zien wat er uit voorkomt, maar wanneer je terug kijkt vallen bepaalde gebeurtenissen als puzzelstukjes in elkaar. En zegt men: "toen zat er al in wat nu geworden is.
Ook in het leven van Jezus komt naar voren toe dat hij aan de hand van de woorden van de profeet Jesaja de vervulling van zijn eigen leven ziet: armen de Blijde Boodschap brengen, gevangenen vrijlating bekend te maken en blinden dat ze zullen zien, verdrukten te laten gaan en een genadejaar af te kondigen". Wanneer Jezus tegen de inwoners van de plaats waar hij opgroeide zegt "dit woord is in vervulling gegaan", kunnen ze Hem wel wat doen. Ze hebben nog niet in beeld wie Jezus werkelijk is en worden zal.
Zoals het voor puzzelaars belangrijk is om geduld en doorzettingsvermogen te hebben, zo geldt dat ook voor ons als christengelovige. Lezend in de Schrift zijn het allemaal puzzelstukjes, maar wanneer wij ze gaan inpassen in ons leven, dan verschijnt Jezus steeds duidelijker in onze gedachten met datgene waarin hij voor ons van betekenis is. Om dit te bereiken is het belangrijk dat wij de tijd nemen om te werken aan de puzzel die "Jezus"heet en blij te zijn wanneer Zijn Beeld steeds meer voor ons duidelijk wordt. In het gebed en het lezen van de Schrift groeit het besef wie Hij voor ons kan zijn. Het is belangrijk om ons die tijd te gunnen.