R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

SCHRILLE TEGENSTELLING RIJK-ARM

Wanneer je in een stad of dorp door de straten loopt zie je op terrasjes vele mensen zitten die genieten van een drankje of een maaltijd. Maar ook als je de vele huizen bekijkt, dan zijn die vaak goed verzorgd. Zonnepanelen zeggen ook iets over de bewoners. Zij willen bewust met het milieu omgaan of zijn ingegaan op een aanbieding daaromtrent. Ook zijn er wijken waar de armoede duidelijk waarneembaar. Slecht onderhoud van huizen, een wat sombere uitstraling en mensen die er wat volks bij lopen. Toch speelt de meeste  armoede zich af achter de voordeur, waar niemand weet van heeft. Mensen die leven van de bijstand en nauwelijks kunnen rond komen, mensen die veel schulden hebben en niet weten hoe ze daar van af moeten komen, mensen die zonder de voedselbank of kledingbeurs nog minder zouden hebben dan nu. Met armoede loop je niet te koop, tenzij ..........
Jezus zag dat er toen ook vele armen waren. Je kon ze vinden, bedelend op straat. Of levend als zwervers op afgelegen plekken.Voor hun was het leven geen pretje. Bewust plaatst Jezus hier tegenover de rijken, die meer dan genoeg hebben aan eten, drinken en aan kleding. Feesten is ook verspillen. Liever gooien ze weg wat ze niet opkrijgen, dan dat ze het geven aan de armen. Lazerus, een willekeurige naam van een arme mens, ziet lijdzaam toe. Hij was ziek, had honger en de enige die hem troostte was een hond die zijn zweren likte. Zoals zo vaak in het evangelie worden later rollen vaak opgedraaid. Dat is de boodschap die door alles heen klinkt. Voor degenen die bedroefd zijn, te lijden hebben, onrecht verdragen, uitgestoten worden, zal eens een andere tijd aanbreken. Maar degenen wier leven alleen maar bestaat uit genieten en aan zichzelf denken is in het rijk van God geen plaats. De rijkdom en het goede leven wordt hun afgenomen en bij God is het leven totaal anders. De arme vindt geborgenheid in Gods liefde, de rijke ziet toe hoe arm hij bij God is. De woorden die Jezus en de profeten gesproken hebben werden door hun niet serieus genomen. Nu gaan zij in vervulling in het leven na de dood.
Het is ook een oproep voor onze tijd om niet alleen maar voor je zelf te leven. Er zijn vele tekenen die daar nog steeds van getuigen. Veel voedsel dat goed is wordt op de veiling doorgedraaid omdat het te weinig geld opbrengt. Veel levensmiddelen worden weggegooid omdat de bewaartermijn verlopen is. Kleren en gebruiksvoorwerpen die nog goed zijn worden weg gegooid. En dit terwijl er vele mensen zijn die dit nog goed zouden kunnen gebruiken. Gelukkig zien wij ook hoe er gedeeld wordt op allerlei gebied. Armoede gaat niet alleen over niets bezitten. Armoede is ook wanneer mensen alleen staan en niemand hebben. Zij die zich er voor inzetten om de armen tegemoet te komen hebben begrepen wat Jezus bedoelde. Datgene wat zij doen mag gezien worden. Moge het ook veel navolging vinden zodat Gods rijk onder ons zichtbaar wordt.