R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Tarieven stand 1-1-2019

Kerkbijdrage:

Deze is vastgesteld op € 80,- per jaar.

 

De tarieven voor de basisdiensten zijn deze als volgt:

 

Doopsel: € 50,=

 

Een Misintentie:

op zaterdagavond : € 20,=

op zondagmorgen : € 20,=

door de week : € 10,=

 

Huwelijksmis :

€ 400,= ( excl. muzikale begeleiding)*

 

Uitvaartmis:  

€ 400,= ( excl. muzikale begeleiding)**

Het tarief geldt voor een uitvaartmis met navolgende begrafenis als ook voor een uitvaartmis met navolgende crematie.

 

* Indien men de vastgestelde kerkbijdrage gedurende minimaal 4 jaren heeft betaald is de H. Mis gratis.

Verrekening:

Heeft men minder bijgedragen dan vindt verrekening plaats ( € 400,= minus het bedrag dat men gedurende 4 jaren heeft betaald)

** Indien men de vastgestelde kerkbijdrage gedurende minimaal 4 jaren heeft betaald is de H. Mis gratis.

Verrekening:

Heeft men minder bijgedragen dan vindt verrekening plaats ( € 400,= minus het bedrag dat men gedurende 4 jaren heeft betaald)