R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Theologie in zwaar weer

Een paar jaar geleden stapte ik in een grote stad een boekwinkel binnen met een collega die theologie doceerde. Op theologische vlak waren er weinig boeken, in tegenstelling tot de esoterische litteratuur die ruim vertegenwoordigd was. Het ging over levenswijsheid, new-age gedachten, astrologie, methodieken voor een betere geestelijke en lichamelijke gezondheid en geluk. Het kenmerkende van deze stroming is dat men van buitenaf geen macht of god aanvaardt, maar alles wat er gebeurt komt door de mens zelf tot stand. Het gevolg is dat een groeiende groep mensen steeds meer met zichzelf bezig is en minder met anderen. Voor het beeld van God die liefde is, voor ons zorgt en ons toerust is geen ruimte meer omdat alles in onszelf zit wat we met ons leven kunnen bereiken. Ook de persoonlijke verhouding met God en Jezus komt niet meer ter sprake bij het esoterisch denken. Toch voelt men aan dat dit geen echt antwoord geeft op de zin van het leven en daardoor neemt het aantal zoekende mensen toe. Ze voelen zich teleurgesteld en alleen staan omdat schijnbaar ook hier het echte antwoord niet gegeven wordt .
Zoekende mensen waren ook bij Jezus  toen ze naar Hem kwamen luisteren. Hij besefte dat veel van die mensen te weinig aan bod kwamen met hun vragen en aan hun lot werden over gelaten. Hij besefte ook dat Hij het over iets anders had dan waar velen van hen  naar zochten Daarom zond Hij zijn leerlingen uit, twee aan twee, om de gastvrijheid van mensen te maken tot instrument voor de overdracht van Jezus' boodschap. Bouwen op vertrouwen leidde tot groei van de Kerk.
Ook in onze tijd zijn er mensen die bij het geloof en de Kerk niet meer weten waar het om gaat. Op het moment dat ze een gedeelte uit de bijbel horen of lezen en de uitleg daarbij, voelen ze het gemis van kennis en verlangen om  meer tijd te besteden aan God. Maar  heen en weer getrokken door veel aanbod, verplichtingen en meningen blijft de verdieping uit. "De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig", is nog steeds een waar en veelzeggend woord. Aan ons de vraag om actie.