R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Toeleven naar de komst van Jezus

Je merkt dat mensen in de aanloop naar Kerst iets goeds willen doen. Zo staan de voedselpakketten ruimschoots in de aandacht. Waar je ook komt, in de winkel, de kerk of bij instellingen, de oproep om wat af staan voor mensen die leven in armoede, klinkt overal door. De ander goed doen door te geven van je overvloed gaat samen met het verwachten van Jezus' komst. Immers, wij zijn de instrumenten in Gods hand.

Wat Johannes de Doper vroeg is nog steeds actueel. "Wie dubbele kleding heeft moet delen met wie niets heeft en wie voedsel heeft moet hetzelfde doen". In de tijd van Johannes was er geen voedsel- en kledingbank, maar waar veel mensen deelden gebeurde hetzelfde. Toch is de advent meer dan alleen maar geven. Het is ook de ander respecteren. "Soldaten mogen niemand uitplunderen of mensen afpersen, maar tev reden zijn met hun soldij". Johannes staat vaak afgebeeld met een vinger die verwijst naar Jezus. Het gaat niet om hem, maar om degene die komen moet: de messais. Johannes maakt ruimte voor Jezus. En daardoor bereidt hij de weg van de Heer voor.    

 Op die manier mogen ook wij invulling geven aan de voorbereidng op Kerstmis: plaats maken voor de ander. Dat gebeurt wanneer kinderen een alleen staande ouder uitnodigen om samen het kerstfeest te vieren. Dat gebeurt ook waar een zoon zijn stervende vader bezoekt die hem in het leven veel pijn heeft gedaan om hem te zeggen dat hij hem alles wil vergeven. Maar het gebeurt ook waar mensen samen komen om het geloof te vieren. De Kerk is geen kerstmarkt en ook geen theater met spetterende shows. Het is de plek waar wij biddend en zingend ons er van bewust zijn dat Gods Zoon op de wereld komt om ons te verlossen.  

Geschreven op: 08-12-2018