R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Vastenactie 2020 - 'Werken aan je toekomst'

Wat doet Vastenactie?

Wat doet Vastenactie?

Wat doet Vastenactie? In 2020 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van hun (deeltijd) baan.

 

Waarom voortgezet onderwijs loont:

  • Een extra jaar scholing levert tot tien procent meer inkomen op
  • Tien procent meer deelname aan voortgezet onderwijs dan gemiddeld vermindert oorlogsgevaar met drie procent.
  • Elk jaar voortgezet onderwijs verlaagt de kans dat een kind trouwt voor de 18-jarige leeftijd met vijf procent.
  • Voortgezet onderwijs voor vrouwen en meisjes vermindert de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.
  • Mensen die voortgezet onderwijs hebben gevolgd nemen vaker een leidende rol op zich in de gemeenschap, bijvoorbeeld bij het oplossen van conflicten.

 

Omdat er geen missen op het moment plaatsvinden en daarom geen collecte in de kerk kunnen worden gehouden vragen wij U uw bijdrage over te maken op:

 

rekeningnummer  NL21 INGB 000 300 0046 Bisdom Roermond

Missiesecretariaat, o.v.v. Vastenactie parochie H. Eligius Schinveld

Onderwijs: Onmisbaar voor de toekomst

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs.

Tijdens de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.

Goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. Daartoe zetten we ons in voor projecten die verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden. Ook ondersteunen we mensen bij het opzetten van een eigen onderneming. 

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer  NL21 INGB 000 300 0046 Vastenaktie, Bisdom Roermond.

‘Werken aan je toekomst’

‘Werken aan je toekomst’ - dat is het thema dit jaar.

 

Het doel is om zoveel mogelijk kinderen een vervolgopleiding te geven na de basisschool, zodat ze een vak leren zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten.


Dat helpt echt!

 

Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand.
Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren!

Voor ons is een vervolgopleiding heel gewoon, maar voor velen is dit nog een toekomstdroom.

 

Vastenactie wil een helpende hand bieden om dit mogelijk te maken.