R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Verrijzen is met elkaar communiceren

Met Pasen werd de vreugde van Jezus verrijzenis vermengd met het verdriet door aanslagen in zeven kerken en enkele hotels in Sri Lanka. Een groot drama met vele doden, gewonden en vernielde gebouwen. Duidelijk is hoe kwetsbaar mensen zijn die hun geloof willen beleven en belijden. De invloed  van een kleine groep maakt voor anderen veel kapot.
Geloven en godsdienst is een groot goed en het gevaar ligt op de loer om juist incidenten te gebruiken om samen geloven steeds minder mogelijk te maken.

Van politici die vrijheid en democratie hoog in het vaandel hebben staan, zou je eigenlijk verwachten dat zij de godsdienstvrijheid hoog in het vaandel hebben staan, maar vaak wordt met twee maten gemeten. In die zin verkeren ook in Nederland christenen in een kwetsbare positie.

 

De verrijzenis van Jezus spoort de apostelen aan om toch door te gaan. En zich voortdurend te laten bemoedigen door alles wat er gebeurt. Het beeld van de wonderbaarlijke visvangst verwijst naar de uitbreiding van het aantal christenen.

Dat kwam omdat de apostelen er op uit trokken om van Jezus te getuigen, een leerpunt voor onze tijd. Blijf geloven in de toekomst. Maar misschien nog belangrijker is de gewaarwording dat Jezus hun voortdurend sterkt in het geloof door Zijn Aanwezigheid. De vijf broden die tijdens het leven van Jezus door een jongen leidden tot de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, worden ook nu weer symbolen van de gave van de verrezen Heer. Datgene wat de mens aanbiedt krijgt men vele malen meer terug.

 

Ook in onze gemeenschappen is veel kennis en kunde. Toch blijkt delen heel moeilijk te zijn. De WhatsApp is op zich een goed medium. Maar waar alleen berichten worden verstuurd, maar niet met elkaar gepraat wordt, ontstaan conflicten vanwege wat geschreven wordt, maar vaak niet zo bedoeld was. Geloven in Jezus betekent voor ons spreken met God en met elkaar. Daardoor komen mensen die onbekend zijn voor ons tot leven. Het bidden is een goede oefenschool om ons het luisteren eigen te maken. Gevoelig zijn voor wat de Heer ons te zeggen heeft leert ons ook om te luisteren naar en te bidden voor elkaar.